Αναγκαιότητα για μεταλαμπάδευση βασικών γνώσεων γλωσσολογίας στους μαθητές


 ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με γνώσεις για τη γλώσσα ήδη από τις πρώτες στιγμές φοιτήσής τους στο σχολείο. Ωστόσο, οι γνώσεις αυτές περιστρέφονται γύρω από τους κανόνες του γλωσσικού συστήματος και όχι γύρω από τη λειτουργία του. Έτσι, η γλώσσα γίνεται αντιληπτή από νωρίς ως ένα κανονιστικό/ρυθμιστικό σύστημα, το οποίο εστιάζει κυρίως σε θέματα εκμάθησης γραμματικών κανόνων, λεξιλογίου και παραγωγής πλαισιωμένης έκθεσης ιδεών. Ως τέτοιο, δημιουργεί λανθασμένες αντιλήψεις για το τι εστί γλώσσα αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές το γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τη διδασκαλία της γλώσσας δημιουργεί αισθήματα δυσφορίας στους μαθητές.

Πέρα από την εκμάθηση γραμματικών κανόνων – που θα πρέπει να γίνεται σε λιγότερο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο – το γλωσσικό μάθημα στο σχολείο οφείλει να στοχεύσει στη μεταλαμπάδευση βασικών γνώσεων λειτουργίας του γλωσσικού συστήματος ούτως ώστε να ενισχύσει τις μεταγλωσσικές δεξιότητες των μαθητών αλλά και να επαναπροσδιορίσει αναχρονιστικές αντιλήψεις και αντιεπιστημονικές απόψεις γύρω από τη γλώσσα. Για παράδειγμα, οι μαθητές είναι καλό να γνωρίζουν τα στάδια κατάκτησης της μητρικής γλώσσας, τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στη γλωσσική εξέλιξη, τη σχέση γλώσσας και κοινωνίας, κ.ά. Οι γνώσεις αυτές μπορούν να προσφερθούν στα πλαίσια του μαθήματος των Νέων Ελληνικών, αξιοποιώντας μία διδακτική περίοδο ανά εβδομάδα.

Ακόμα, το εγχείρημα αυτό έχει ως στόχο τη θετική αποτίμηση τόσο της γλώσσας όσο και του γλωσσικού μαθήματος από τους μαθητές αντικαθιστώντας την αποκλειστική διδασκαλία της γραμματικής και των γλωσσικών κανόνων με νέα, ενδιαφέροντα θέματα που άπτονται της επιστημονικής μελέτης της γλώσσας. Επίσης, προτίθεται να παράσχει όλες τις κατευθυντήριες γραμμές για διαχωρισμό των εννοιών φιλολογία και γλωσσολογία, οι οποίες φαντάζουν ταυτόσημες για τους μαθητές, παρά το γεγονός ότι αναφέρονται σε δύο διαφορετικές επιστήμες.

*Μεταδιδακτορικός ερευνητής και Λέκτορας

Τμήμα Γενικής και Ρωσικής Γλωσσολογίας

Πανεπιστήμιο RUDN, Μόσχα, Ρωσία

[email protected]

http://georgiougeorgios.weebly.comComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

9