Αναγκαιότητα το Μουσικό Σχολείο στην Πάφο


Βασικός σκοπός του Μουσικού Σχολείου είναι αφενός για να δώσει τη δυνατότητα στους νέους, που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της Μουσικής, να προετοιμαστούν κατάλληλα, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, και αφετέρου να ενισχύσει με γνώσεις και εμπειρίες τους νέους μέσα από την καλλιέργεια της μουσικής τους παιδείας.

Το Μουσικό Σχολείο έχει σχεδιαστεί μέσα στα πλαίσια του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος με τη μορφή του Ολοήμερου Σχολείου. Οι μαθητές παρακολουθούν το πρόγραμμα του πρωινού Ενιαίου Λυκείου και στη συνέχεια το ειδικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε τρία απογεύματα που καθορίζονται σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μαθητή. Το απόγευμα της Τετάρτης είναι υποχρεωτικό για όλους αφού αυτή την μέρα γίνονται τα ομαδικά μαθήματα. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής μουσικής κατεύθυνσης - ατομικά και ομαδικά - δημιουργία μουσικών συνόλων, καθώς και προαιρετική ενισχυτική διδασκαλία σε μαθήματα του πρωινού κύκλου όπως Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά κ.ά.

 

Για όλα τα μαθήματα υπάρχουν προσοντούχοι καθηγητές απόφοιτοι ανωτάτων σχολών με εξειδίκευση στο μάθημα που διδάσκουν, επιλεγμένοι μέσα από ειδικές ακροάσεις που γίνονται από λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου προσφέρεται στους μαθητές του υπό την μορφή πλήρους τριετούς υποτροφίας. Δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλύπτει όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την τριετή φοίτηση των μαθητών. Επιπρόσθετα από το νέο χρόνο το Μουσικό Σχολείο θα παρέχει δωρεάν σχολικό λεωφορείο και μεσημβρινό γεύμα για όλους τους μαθητές του.

Οι εξαγγελίες για ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση πρέπει να μετουσιώνονται σε πράξεις. Οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται σε θέματα Παιδείας, πρέπει να ενισχύουν και όχι να περιορίζουν την αρχή της ισότητας ευκαιριών και της μη διάκρισης στην εκπαίδευση. Θεωρώ άδικο για τους μαθητές άλλων επαρχιών όπως για του μαθητές της Πάφου, που έχουν κλίση προς τις μουσικές σπουδές, να μη τους παρέχεται η δυνατότητα να θέσουν τις βάσεις για να υλοποιήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Και η πόλη της Πάφου πληροί όλα τα κριτήρια, με βάση τα οποία επιλέγηκαν τα άλλα δύο σχολεία, όσον αφορά στην υποδομή, στην τοποθεσία και στην ιστορική παράδοση.

Σύμφωνα με την Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ, με επιστολή της ημ. 03/06/2010 προς την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Υπουργείο μελετά το θέμα της επέκτασης του θεσμού του Μουσικού Σχολείου στο Γυμνασιακό κύκλο και την εφαρμογή εξαετούς κύκλου σπουδών στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, όπου λειτουργούν ήδη τα δύο σχολεία.

Από τη στιγμή που ένα πιλοτικό πρόγραμμα μετά από έξι χρόνια εφαρμογής αξιολογείτε πετυχημένο και εξετάζεται η επέκταση του, αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Κύπρου. Μόνο έτσι αυτή η επιλογή της διοίκησης δεν θα παραβιάζει την αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης στην εκπαίδευση. Ως εκ τούτου ζητούμε επιτακτικά τη δημιουργία και λειτουργία Μουσικού Σχολείου και στην Πάφο.

*Βουλευτής Δημοκρατικού Κόμματος Πάφου, εισηγητής της πρότασης που συζητήθηκε σήμερα στη Επιτροπή Παιδείας της Βουλής

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


365