Αναγνώριση της ακαδημαϊκής αριστείας και του έργου του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης


   Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), η Πρώτη Σχολή Διοίκησης στην Κύπρο, ευχαριστεί  θερμά όλους τους χορηγούς, οι οποίοι αναγνωρίζοντας την ακαδημαϊκή αριστεία και το έργο του ΜΙΔ ευρύτερα, χορήγησαν χρηματικά βραβεία σε πρωτεύσαντες απόφοιτους της ακαδημαϊκής χρονιάς 2017-2018: την Ελληνική Τράπεζα, την Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την Τράπεζα Κύπρου, την εταιρεία Scientronics και την εταιρεία Skiasis Group Ltd-Euroblinds.

Αυτή την περίοδο το Ινστιτούτο δέχεται αιτήσεις για το νέο βραδινό Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων / Δημόσια Διοίκηση 2019-2020 που αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου του 2019. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ, κ. Κυπριανό (Άκη) Νικολαΐδη, τηλ. 22806117 ή στη Λειτουργό του ΜΙΔ κ. Έλενα Χριστοδουλίδου, τηλ. 22806106 και στην ιστοσελίδα www.mim.ac.cy.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

157