Αναγνώριση του KES College από την Παγκόσμια Οργάνωση των Αρχιμαγείρων


Η Παγκόσμια Οργάνωση των Αρχιμαγείρων (World Association of Chefs Societies - WACS), μετά από ενδελεχή μελέτη των προγραμμάτων και της υποδομής του KES College γύρω από τις Γαστρονομικές Τέχνες, αναγνώρισε ότι «το KES College πληροί και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τα κριτήρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αρχιμαγείρων αναφορικά με την Ποιοτική Εκπαίδευση στις Γαστρονομικές Τέχνες». Για το σκοπό αυτό, η Παγκόσμια Οργάνωση των Αρχιμαγείρων εξέδωσε για το KES College σχετική πιστοποίηση και απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή γύρω στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.

Επίσης, το  KES College αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Το KES College ιδρύθηκε το 1971 και πρώτο ανάμεσα σε όλες τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άρχισε να προσφέρει Πρόγραμμα Σπουδών στη Μαγειρική από το 1996.

Με τη διαρκή ανάπτυξη του Κολλεγίου, δημιουργήθηκε Σχολή Γαστρονομικών, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών η οποία έχει ως αποστολή την παροχή ψηλής ποιότητας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για την Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία.

Στόχος του KES College είναι να δώσει τόσο το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, όσο και την απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση, που περιλαμβάνει τις δεξιότητες που χρειάζονται οι επαγγελματίες ώστε να επιτύχουν στο πρόγραμμα που έχουν επιλέξει.

Υπάρχουν 7 διαφορετικά προγράμματα στον Τομέα των Γαστρονομικών Τεχνών, στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά και  η διάρκεια τους μπορεί να είναι 2, 3 ή 4 χρόνια, αποκτώντας τους αντίστοιχους τίτλους Δίπλωμα, Ανώτερο Δίπλωμα και Πτυχίο. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν εξειδίκευση στη Μαγειρική ή στην Αρτοποιία / Ζαχαροπλαστική, η οποία προσφέρεται μόνο στο KES College.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από επαγγελματίες εκπαιδευτές με ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και μεγάλη εμπειρία, ώστε να προσφέρουν στους φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν σωστοί επαγγελματίες.

Το KES College θα συνεχίσει πάντα να προσφέρει τα προγράμματα Γαστρονομικών Τεχνών με την ίδια ψηλή ποιότητα».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


188