Ανακοίνωση ΥΦΜ για τα πρόσθετα μέτρα στήριξης για κοινωνικοοικονομικά ευάλωτες οικογένειες φοιτητών


Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΦΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού πληροφορεί το κοινό ότι με στόχο την παροχή όσο το δυνατόν ουσιαστικότερης στήριξης στις οικογένειες των οικονομικά ευάλωτων φοιτητών, το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ), μετά από Πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ενέκρινε την 1η Νοεμβρίου 2018 τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα:

(α) δαπάνη ύψους 750.000 ευρώ ως χριστουγεννιάτικο επίδομα σε 5.000 περίπου φοιτητές που εξασφάλισαν συνολικό αριθμό 20 μορίων και άνω κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υπέβαλαν για φοιτητικά επιδόματα την ακαδημαϊκή χρονιά 2017/2018,

(β) δαπάνη ύψους 1.820.000 ευρώ για σκοπούς σίτισης αυξημένου αριθμού δικαιούχων φοιτητών , σύμφωνα με τα πιο κάτω:

(ι) την μείωση του ορίου μοριοδότησης που απαιτείτο για την παραχώρηση του επιδόματος σίτισης από τα 23 στα 20 μόρια,

(ιι) καταβολή του επιδόματος σίτισης και στους αιτητές οι οποίοι ενώ έχουν εξασφαλίσει 20 μόρια και άνω, εντούτοις κατά την συμπλήρωση των αιτήσεών τους παρέλειψαν να διεκδικήσουν το επίδομα σίτισης, και

(ιιι) καταβολή του επιδόματος σίτισης σε δικαιούχους των οποίων η έγκριση των αιτήσεων έχει γίνει μετά την δημοσίευση του αρχικού καταλόγου δικαιούχων για φοιτητικά επιδόματα.

(γ) δαπάνη ύψους 1.000.000 ευρώ για παροχή φοιτητικών επιδομάτων σε ελλαδίτες φοιτητές που κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2017/2018 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και σε οικογένειες επαναπατρισθέντων φοιτητών που φοιτούν στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό αποτελεί επαναλαμβανόμενη πρακτική.

Σημειώνεται ότι για την παροχή των επιδομάτων που αναφέρονται στα σημεία (α) και (β) δεν χρειάζεται να υποβληθεί από μέρους των δικαιούχων οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο και η πληρωμή θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι ελλαδίτες και επαναπατριζόμενοι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για φοιτητικά επιδόματα από τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, 2018.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο στα Γραφεία της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας (οδός Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία) μέχρι και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, 2018. Σημειώνεται ότι για να υποβληθούν/παραληφθούν οι αιτήσεις πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτές. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 30 Νοεμβρίου, 2018 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται.

Οι φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν τα σχετικά έντυπα αιτήσεων από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας. Το ενημερωτικό έντυπο και η αίτηση είναι επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://www.moec.gov.cv/vpiresia foititikis merimnas/entypa.html).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


111