Αναλυτικά τα μέλη του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Το Paideia-News παραθέτει λεπτομερές σημείωμα με τα μέλη του Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που εγκρίθηκαν σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δρ.Μαίρη Ιωαννίδου – Κουτσελίνη. Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου

• Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, με ειδικότητα στα Αναλυτικά Προγράμματα και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών.

• Διετέλεσε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ), το οποίο επικεντρώνεται σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

• Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού..

• Συμμετείχε στην αξιολόγηση Πανεπιστημίων στην Ελλάδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος.

Συμμετέχει στη Μικτή Επιτροπή Ανάπτυξης και Αξιολόγησης του Προγράμματος Προ-υπηρεσιακής Κατάρτισης Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Αξιολόγησης και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και σε μεγάλο αριθμό τεχνικών επιτροπών αξιολόγησης προγραμμάτων και προσωπικού.

Δρ.Κωνσταντίνος Χρίστου Πρόεδρος Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

• Καθηγητής στη Διδακτική των Μαθηματικών, και Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

• Διετέλεσε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Συμβουλίου Αξιολόγησης Τίτλων και Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

• Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ).

• Ασχολείται συνεχώς με θέματα ποιότητας του Πανεπιστημίου και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γενικά.

Ασχολείται και με θέματα που αφορούν την εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση.

Δρ. Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής  Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

• Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής

• Είναι συντονιστής σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ.

• Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «The QUEST-SIProject: The Quality System of European Scientific and Technical Education – Quality Assurance and Award», που εφαρμόστηκε σε ένα μεγάλο δίκτυο από κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα, στον τομέα της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης.

• Είναι συντονιστής πέραν των 40 ερευνητικών προγραμμάτων.

Είναι συντονιστής σε έργο του προγράμματος HORIZON 2020, με τίτλο «Διάχυση Αριστείας και Διερεύνηση Συμμετοχής».

Δρ. Γιώργος Δημοσθένους Πρύτανης Πανεπιστημίου Frederick

• Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

• Διετέλεσε Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού (2011-2013).

• Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργού, ασχολήθηκε συστηματικά με τη διαμόρφωση και προώθηση νομοσχεδίου που αφορά τη δημιουργία του εν λόγω Φορέα.

• υπό την ευθύνη του όλα τα θέματα ποιότητας σπουδών.

• Ασχολείται με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο ανάδειξης της αριστείας της διδασκαλίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης και μέλος του Κυπριακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΚΕΣ).

Δρ. Ανδρέας Γρ. Ορφανίδης Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

• Καθηγητής Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας

• Διετέλεσε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE), που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

• Διετέλεσε Πρόεδρος κι Αντιπρόεδρος του European Register of Quality Assurance (EQAR), το οποίο είναι ανώτατο σώμα στην Ευρώπη, που αξιολογεί τα σώματα αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

• Διετέλεσε βασικό μέλος του Ε4 Group, που ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση και υλοποίηση του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση και με τη σύνταξη των «Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Γραμμών, για τη Διασφάλιση της Ποιότητας».

Συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Δημοκρατίας της Αρμενίας

Δρ. Σπύρος Ι. Αμούργης  Ομότιμος Καθηγητής στο California State University

• Έχει διδακτική εμπειρία σε διάφορα πανεπιστήμια, ως Καθηγητής Αρχιτεκτονικής.

• Διετέλεσε Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) της Ελλάδος .

Διορίστηκαν  επίσης:

Εκπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων και σωμάτων

  1. Καράς Γεώργιος, Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Κ.
  2. Πασή Αιμιλία, Εκπρόσωπος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (Π.Ο.Φ.ΕΝ.)

  1. Κατσούρης Μιχάλης, Εκπρόσωπος Π.Ο.Φ.ΕΝ.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


158