Αναστασιάδης: Νέος κώδικας δημόσιας διοίκησης χωρίς αυθαίρετες προφορικές εξετάσεις και αρχαιότητα


Ο στόχος μας είναι η εφαρμογή ενός νέου, αποτελεσματικότερου συστήματος δημόσιας διοίκησης. Ενός συστήματος στο οποίο στις θέσεις ευθύνης θα ανελίσσονται οι πιο άξιοι, μέσω αδιάβλητων γραπτών εξετάσεων, ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης και μιας εντελώς διαφορετικής προφορικής εξέτασης. Με τις αποφάσεις να λαμβάνονται με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και όχι μέσω ενδεχομένως, αυθαίρετων προφορικών εξετάσεων και αρχαιότητας. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει αξιοκρατία.

Αυτό ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μιλώντας στην τελετή πράξης διορισμού του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης ότι:

«Ένα σύστημα που οι μετακινήσεις προσωπικού, αλλά και η αλλαγή δομών των δημοσίων τμημάτων θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι των πολιτικών ή των άλλων που ενδιαφέρονται. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα δημόσιας διοίκησης από αυτό που βιώσαμε μέχρι σήμερα.

Ο Κώδικας καθορίζει μεταξύ άλλων:

   1.Νέες εποπτικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες της ΕΔΥ, όπως η ορθή εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και η εφαρμογή του θεσμού της μετάταξης, ως εργαλείο για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.

   2. Ότι η αξιολόγηση για τις θέσεις προαγωγής θα γίνεται από την ΕΔΥ μέσω μοριοδότησης των υποψηφίων με βάση συγκεκριμένα πλέον κριτήρια και βαρύτητες, που αφορούν τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, τα πρόσθετα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, την πείρα, την αξιολόγηση της απόδοσης μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης, τη σύσταση του οικείου προϊσταμένου και την προφορική εξέταση ενώπιον της Επιτροπής.

   3.Ότι η ΕΔΥ θα έχει τη γενική εποπτεία και την αρμοδιότητα ετοιμασίας τόσο των γραπτών εξετάσεων όσο και των Κέντρων Αξιολόγησης.

   4.Ότι κατά τη διαδικασία επιλογής, τα μέλη της ΕΔΥ θα συμπληρώνουν για κάθε υποψήφιο , δομημένα έντυπα με σκοπό την τεκμηρίωση, πιστοποίηση, και ορθολογική αποτύπωση της καταγραμμένης συνέντευξης, κάτι που θα αποτελεί και τεκμήριο, αλλά και απόδειξη μιας δομημένης προσέγγισης.

   5. Ότι η προφορική εξέταση θα περιλαμβάνει δομημένη πλέον συνέντευξη, η οποία θα διεξάγεται στη βάση ερωτηματολογίου, το οποίο θα ετοιμάζεται σε συνεργασία με το Τμήμα, στο οποίο υπάγεται η θέση και θα βασίζεται στις απαιτήσεις της θέσης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τα μέλη της ΕΔΥ θα πρέπει να καταγράφουν τα σχόλια τους στο ερωτηματολόγιο το οποίο θα αποτελεί ένδειξη του περιεχομένου της συνέντευξης και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς.

   6. Ότι κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης θα τηρούνται λεπτομερή στενογραφημένα πρακτικά και ο υποψήφιος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο δομημένο έντυπο και τη συνέντευξη του.

7. Ότι θα διεξάγονται επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την τήρηση της διαδικασίας από την Επίτροπο Διοικήσεως σε συνεχή βάση, για να είναι βέβαιο ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες και η μεθοδολογία. Η Επίτροπος θα περιλαμβάνει σχετική αναφορά στην ετήσια έκθεση της».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

85