Αναθεωρημένα Μητρώα του Διαγωνισμού Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Κ.Ι.Ε


Ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://www.moec.gov.cy/) τα Αναθεωρημένα Μητρώα του Διαγωνισμού Αρ. ΜE 14/18 - Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο Απογευματινό/Βραδινό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)», για ενημέρωση των υποψηφίων. Σύμφωνα με το άρθρο 14 των Εγγράφων του Διαγωνισμού (ΜΕΡΟΣ Α), μετά την γνωστοποίηση των Αναθεωρημένων Μητρώων, οποιοσδήποτε από τους αιτητές θεωρεί ότι η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής τον αδικεί, έχει το δικαίωμα προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με βάση τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο του 2010, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19 Νοεμβρίου 2010 {Ν.104(Ι)/2010}.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter61