Ανδρέας Μακρής: Ένα πτυχίο δεν είναι αρκετό. Αυτονόητη η ανάγκη για μεταπτυχιακές σπουδές


Συνέντευξη με τον Αντιπρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου δεν θεωρείται πια ως ένα επιπρόσθετο προσόν, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας. Καθώς οι απαιτήσεις τόσο της παγκόσμιας, όσο και της εγχώριας αγοράς αυξάνονται, η απόκτηση ενός ή και περισσότερων μεταπτυχιακών τίτλων αποτελεί το ουσιαστικό μέρος των προδιαγραφών για μια πετυχημένη καριέρα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εισήλθε δυναμικά στη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων που απαντούν στις σύγχρονες αναζητήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον Κύπριο να αποκτήσει υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισμένους τίτλους, στην πατρίδα του. Είναι ακόμη πιο σημαντικό εάν αναλογισθεί κανείς, ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι επιδιώκουν την απόκτηση μεταπτυχιακού …πλεονεκτήματος. Ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην εκπαίδευση στην Κύπρο είναι ο καθηγητής Ανδρέας Μακρής, Αντιπρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος  μιλά στη συνέχεια στο Paideia-News

   ΕΡ: Τα τελευταία χρόνια εδραιώνεται η πεποίθηση ότι «ένα πτυχίο δεν είναι αρκετό». Πώς απαντά σε αυτή την πρόκληση το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου;

   ΑΠ: Η ανάγκη για μεταπτυχιακές σπουδές είναι πια αυτονόητη και αυταπόδεικτη. Τόσο για λόγους ουσίας, που περιλαμβάνουν την περαιτέρω εξειδίκευση, ή/και την κατά καιρούς ανανέωση και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και για σκοπούς προαγωγής και διορισμού,ναι, «ένα πτυχίο δεν είναι αρκετό».

   Η συνεχής αύξηση των προσφερόμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είναι ενδεικτική της σημασίας που το Πανεπιστήμιο μας δίνει στον τομέα αυτό.

  ΕΡ: Σε ποιές ανάγκες ανταποκρίνεσθε και ποιά μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρετε που να αφορούν ιδιαίτερα τις Επιστήμες της Αγωγής;

   ΑΠ: Μια απλή ματιά στα μεταπτυχιακά μας προγράμματα δείχνει ότι καλύπτουν όλο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων. Όσον αφορά ιδιαίτερα στις ανάγκες των εκπαιδευτικών μας προσφέρονται τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα:

  • Εκπαιδευτική Ηγεσία (ΜΑ)
  • Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση (ΜΑ)
  • Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας (ΜΑ)
  • Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση (ΜΑ)
  • Μουσική Παιδαγωγική (ΜΑ)
  • Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία (ΜΑ)

   Σημειώνω ότι μπορεί κάποιος να επισκεφθεί την ιστοσελίδα τουΠανεπιστημίου για να πληροφορηθεί και για άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα σε άλλους τομείς. (www. euc.ac.cy)

   ΕΡ: Η διάρκεια των σπουδών;

   ΑΠ: Όλα τα πιο πάνω προγράμματα σπουδών έχουν διάρκεια 18 μήνες (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα).

   ΕΡ: Οι τίτλοι σπουδών που προσφέρετε αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με αυτούς των κρατικών ιδρυμάτων σε Κύπρο και Ελλάδα;

   ΑΠ: Ναι, απολύτως. Όλοι οι τίτλοι σπουδών που απονέμει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (BA, MA, PhD) είναι αναγνωρισμένοι, ως πλήρως ισότιμοι με αυτούς των Κρατικών Πανεπιστημίων Κύπρου και Ελλάδας.

   ΕΡ: Στον τομέα των μεταπτυχιακών ποιά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου;

ΑΠ: Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι δομημένα στη βάση των πιο σύγχρονων γνωστικών δεδομένων του τομέα.

  • Οι καθηγητές που διδάσκουν κάθε γνωστικό αντικείμενο είναι εξειδικευμένοι σε αυτό.
  • Συνολικά στο ακαδημαϊκό προσωπικό υπάρχει μια μεγάλη ομάδα με εμπειρία από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αυτό συμβάλλει στο συσχετισμό της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή τους, ως παιδαγωγική πράξη. 
  • Πέραν από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και την ηλεκτρονική πρόσβαση σε άλλες πηγές, οι καθηγητές χρησιμοποιούν ευρέως και την πλατφόρμαmoodle για τις σημειώσεις, καθώς και άλλο υλικό που προσφέρουν.
  • Η συμβουλευτική εκ μέρους των καθηγητών είναι μέρος της διαδικασίας και μπορεί να παρασχεθεί είτε προσωπικά,π.χ στο περιθώριο του μαθήματος, ή στο γραφείο του καθηγητή, είτε και ηλεκτρονικά με email.

   ΕΡ: Προσφέρετε εναλλακτικές λύσεις για εργαζόμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό;

   ΑΠ: Από την αρχή, για τους λόγους που αναφέρετε, λήφθηκε φροντίδα ώστε τα μαθήματα να ορίζονται σε ώρα που βολεύουν εργαζόμενους και φοιτητές με οικογενειακές υποχρεώσεις π.χ βράδυ, απόγευμα, πρωινό Σαββάτου κτλ.

   Πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, έχει υιοθετηθεί για τα δυο πρώτα προγράμματα που αναφέρονται πιο πάνω και η Εξ Αποστάσεως Μέθοδος Σπουδών, εξίσου αναγνωρισμένη.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών τηλ. 22713000 ή email:[email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


145