Ανώτατο: Συνταγματικός ο Νόμος για τους σχολικούς εορτασμούς εκτός από μια πρόνοια του


    Συνταγματικό έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο το Νόμο της Βουλής για τους σχολικούς εορτασμούς εκτός από την πρόνοια του που αφορούσε στη διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας η οποία και διαγράφηκε ως αντισυνταγματική.  

Η απόφαση του Ανωτάτου δεν ήταν ομόφωνη αλλά λήφθηκε με πλειοψηφία 7-4. Με την απόφαση της πλειοψηφίας τάχθηκαν οι δικαστές Νικολάτος, Παναγή, Μιχαηλίδου, Χριστοδούλου, Λιάτσος, Γιασεμής και Ψαρά-Μιλτιάδου ενώ με την απόφαση της μειοψηφίας τάχθηκαν οι δικαστές Ναθαναήλ, Παμπαλλής, Σταματίου και Πούγιουρου.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με αναφορά του στο Ανώτατο ζητούσε γνωμάτευση του Δικαστηρίου κατά πόσον ο Περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του Περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας 3 Νόμου, (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (ο Νόμος) είναι αντίθετος και ασύμφωνος με την αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών, που απορρέει από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας και με τα Άρθρα 61, 87 και 179 του Συντάγματος της Δημοκρατίας.
Η πλειοψηφία του Ανωτάτου έκρινε ότι  το άρθρο 2 του υπό αναφορά Νόμου, με το οποίο προστίθεται το νέο άρθρο 11Α στο βασικό Νόμο, είναι συνταγματικό και δεν προσκρούει στην αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών ή τα προαναφερόμενα άρθρα του Συντάγματος, εκτός από την τελευταία φράση της επιφύλαξης του, η οποία προνοεί τα εξής: «... κατόπιν διαβούλευσης με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού».
Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, «η τελευταία προαναφερόμενη φράση στην επιφύλαξη του άρθρου 11Α, με την οποίαν επιβάλλεται η διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αναφορικά με τις προαναφερόμενες σχολικές επετείους και την έκδοση σχετικών εγκυκλίων, δηλαδή κατά την άσκηση διοικητικής λειτουργίας, καταστρατηγεί την αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών» και επομένως η πρόνοια είναι αντισυνταγματική.
Με τη διαγραφή της προαναφερόμενης φράσης, ο Νόμος μπορεί να δημοσιευθεί, καταλήγει η απόφαση της πλειοψηφίας.
Η μειοψηφία των δικαστών έκρινε στην απόφαση της ότι αντισυνταγματική δεν είναι μόνο η πρόνοια «... κατόπιν διαβούλευσης με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού», αλλά ολόκληρος ο υπό αναφορά Νόμος.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκπροσώπησε στο Ανώτατο ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης και τη Βουλή ο δικηγόρος Πόλυς Πολυβίου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

65