Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου – Ανάγκη στήριξης, εκσυγχρονισμού, μετεξέλιξης


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ*

Ο τομέας αυτός της τουριστικής, ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας, είναι ένας από τους πλέον νευραλγικούς τομείς της οικονομίας μας. Αποτελεί γεγονός, πως μετά την εθνική τραγωδία του 74, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οικονομική στήριξη της πατρίδας μας. Παράλληλα ο τουρισμός αναπτύχθηκε και διακρίθηκε στη βάση ποιοτικών χαρακτηριστικών, επίτευγμα για το οποίο καθοριστική συνδρομή απονέμεται και στο ΑΞΙΚ. Σήμερα, οι πάντες μιλούν, για το οικονομικό θαύμα της ταχείας εξόδου της Κύπρου από την οικονομική κρίση. Και σε αυτό το θαύμα, είχε ουσιαστική συμβολή και το ΑΞΙΚ.

Έχουμε υποχρέωση, ως Πολιτεία να συμβάλουμε αποφασιστικά στη συνέχιση και στην ανάπτυξη του ΑΞΙΚ, μετεξελίσσοντάς το σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βασισμένο στις απαιτήσεις του Φορέα Διασφάλισης της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ως πρώτο βήμα, ο Φορέας οφείλει να αναγνωρίσει την τριετή φοίτηση των φοιτητών αποδεχόμενος τα 180 ECTS, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα, με ακόμη ένα χρόνο φοίτησης σε πανεπιστήμια, να αποκτούν το πτυχίο τους.

Τίθεται το εύλογο ερώτημα, για το θέμα της μετεξέλιξης, έχουν γίνει σχετικές μελέτες;

Ο μέχρι σήμερα ρόλος του ΑΞΙΚ ήταν καθοριστικός στη στελέχωση της τουριστικής βιομηχανίας, εκπαιδεύοντας και καταρτίζοντας προσωπικό, που εξελίχθηκε σε ειδικούς στο είδος σε καίρια πόστα της ξενοδοχειακής και τουριστικής δραστηριότητας, όπως είναι εκπαιδευτές, διευθυντές κουζίνας, διευθυντές ξενοδοχείων, προϊστάμενοι σε αλυσίδες εστιατορίων, υποδοχή, μαγείρους, τραπεζοκόμους.

Ζητούμενο σήμερα, είναι η προσεκτική ανάλυση και έρευνα των αναγκαίων προσόντων, ειδικοτήτων και δεξιοτήτων, που χρειάζεται ο μελλοντικός τουρισμός του 2030. Σε ένα κόσμο με νέες δεξιότητες στη ψηφιοποιημένη λειτουργία του τουρισμού μας με πυρήνα τον άνθρωπο. Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού, με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες των τομέων εργασίας, στα ξενοδοχεία μας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση του αριθμού των μαθητών στους κλάδους του Τουρισμού, των Ξενοδοχειακών και της Σίτισης, στις Τεχνικές Σχολές, με την αύξηση των αιθουσών διδασκαλίας, με τον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων, με σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους κατάρτισης, διότι οι τομείς αυτοί είναι η βάση, ώστε να έχουμε και περισσότερους φοιτητές και με ποιότητα γνώσεων που να είναι σε θέση να φοιτήσουν στο ΑΞΙΚ.

Το κτήριο, στο οποίο στεγάζεται το ΑΞΙΚ, είναι για τη σύγχρονη εποχή γερασμένο, πρέπει το κράτος να προσφέρει σε καθηγητές, σε εκπαιδευτές, σε φοιτητές, σύγχρονα κτήρια με σύγχρονες εγκαταστάσεις μάθησης και εκπαίδευσης, που να αποτελούν πρότυπο και πρόκληση για διδασκαλία και φοίτηση. Υπάρχουν σύγχρονα παραδείγματα κτηριακών και διδακτικών εγκαταστάσεων αυτού του επιπέδου σε άλλες προηγμένες τουριστικά χώρες που πρέπει να δούμε, να διδαχθούμε και να μιμηθούμε, προσαρμόζοντας τα δεδομένα αυτών των χωρών στις ανάγκες της τουριστικής πραγματικότητας του νησιού μας.

Ως αυτόνομος οργανισμός το ΑΞΙΚ, με τα τόσα προβλήματα, λειτούργησε επιτυχημένα, για αυτό το λόγο θα πρέπει να παραμείνει αυτόνομος εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος να μετεξελιχθεί σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς δράσεων, είτε για διοικητικά στελέχη, είτε για εξειδικευμένα στελέχη της βιομηχανίας.

Ο ρόλος του ΑΞΙΚ είναι σημαντικός διότι προσφέρει και πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει εξειδικευμένες δεξιότητες και επαγγελματική κουλτούρα φιλοξενίας. Οι απόφοιτοί του πρέπει να είναι επαγγελματικά πλήρως καταρτισμένοι, με ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση για εργασία και για άμεση εφαρμογή. Μέσα από τη δικτύωση του ΑΞΙΚ με τη βιομηχανία, άλλους φορείς αλλά και με αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού διασφαλίζεται η επαγγελματική κινητικότητα και η μεταφορά γνώσεων, εμπειριών και φυσικά η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων.

Με στόχο την κάλυψη της ζήτησης εργασίας με γρήγορη αλλά και με ορθή εκπαίδευση, το κράτος πρέπει να συνδέσει τις ανάγκες αυτές με την ανάγκη των συμπατριωτών μας, οι οποίοι είναι άνεργοι για εργασία, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο οποίος είναι και εθνική ανάγκη στήριξης των ανέργων ανθρώπων, πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία από το κράτος, η οποία να καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στα προγράμματα του ΑΞΙΚ, με αντίστοιχη και επιπλέον οικονομική κάλυψη των αναγκών τους. Περιοριστικοί παράγοντες οι οποίοι είναι και ανασταλτικοί πρέπει τάχιστα με ρύθμιση να καταργηθούν, όπως είναι οι Παγκύπριες Εξετάσεις για εισδοχή στα προγράμματα του ΑΞΙΚ. Ως αυτόνομος οργανισμός πρέπει να αποφασίζει ο ίδιος για τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών του όπως και για τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών του, τα οποία φυσικά θα πρέπει να συνάδουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Συμπερασματικά, οι προτάσεις αυτές συνδυάζονται με την αύξηση του αριθμού των φοιτητών σε συνδυασμό με την αύξηση των δεξιοτήτων τους, ώστε να καλύψουμε, ως Κυπριακή Δημοκρατία,  τις σύγχρονες ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες του τουρισμού, των ξενοδοχείων, του επισιτισμού  και του αυξημένου αριθμού τουριστών που αναμένεται να επισκέπτονται την Κύπρο.

Σημειώνω, πως ένας οργανισμός, για να λέει ότι καινοτομεί, πρέπει όχι μόνο να εκσυγχρονίζεται αλλά και να δημιουργεί συνεχώς νέους κλάδους σπουδών και εξειδίκευσης, που να μετεξελίσσουν τον επαγγελματικό τομέα και αυτός θα πρέπει να είναι κύριος παράγοντας λειτουργίας του σύγχρονου ΑΞΙΚ.

*Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδειας της Βουλής 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

ygeia news rss

128