Απάντηση Δημοσθένους μέσω του paideia-news στις αιχμές της Ελέγκτριας για τα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία


Αυτά αναφέρει στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.paideia-news.com ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Γιώργος Δημοσθένους, κληθείς να σχολιάσει τις αιχμές της Γενικής Ελέγκτριας που περιέχονται στην Ετήσια ¨Εκθεσή της για το 2010, αναφορικά το θεσμό του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου. Σε αυτό, η κ. Γιωρκάτζη υποστηρίζει  ότι οι στόχοι του ΕΟΣ δεν ικανοποιήθηκαν μέσα από το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας του.

Για την οικονομική πτυχή του θέματος ο κ. Δημοσθένους απαντά ότι όλα τα κονδύλια τα οποία διατίθενται για τη λειτουργία του θεσμού, καθορίζονται από τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

 

Οι επισημάνσεις της Ελέγκτριας

Δημοσιεύουμε αυτούσιο το απόσπασμα από την Ετήσια Έκθεση της Γενικού Ελεγκτή της Κ.Δ. για το έτος 2010, για το οποίο αποστάληκαν οι απόψεις του ΥΠΠ.

« (i)  Ο θεσμός του ΕΟΣ εισήχθη, με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 63.788, ημερ. 17.5.2006, σε πιλοτική βάση, το σχολικό έτος 2006-2007 σε 9 σχολεία, και το σχολικό έτος 2007-2008 σε επιπλέον 6. Η πιλοτική εφαρμογή, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα τερματιζόταν το σχολικό έτος 2008-2009 και ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα επεκτεινόταν σταδιακά σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Τελικά, η πιλοτική εφαρμογή συνεχίστηκε και για τέταρτο έτος (2009-2010) και ο θεσμός αποφασίστηκε όπως προς το παρόν εφαρμοστεί σταδιακά σε 25 συνολικά σχολεία και όχι σε όλα, όπως σχεδιαζόταν αρχικά. Ο θεσμός των ΕΟΣ εφαρμόζεται εκεί που η κοινότητα το επιθυμεί. Κατά το 2011 συμμετείχαν 14 σχολεία στο θεσμό.

(ii)     Αξιολόγηση του θεσμού. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των ΕΟΣ, οι στόχοι που σχετίζονται με την φιλοσοφία του σχολείου, τη διδακτική μεθοδολογία και προσέγγιση, τη μετάβαση των μαθητών από το δημοτικό στο γυμνάσιο και τη μείωση της χρήσης των φροντιστηρίων, δεν ικανοποιήθηκαν μέσα από το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού.

Παρατηρήθηκε επίσης ότι η τελική έκθεση αξιολόγησης, καθώς και οι προηγούμενες, δεν αγγίζουν την οικονομική πτυχή του θεσμού, και την αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων. “

 

Απάντηση υπουργού Παιδείας

«Σημειώνουμε ότι η εισαγωγή του θεσμού του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου εφαρμόστηκε μετά από ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Παιδείας. Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2009 - 2010 ολοκληρώθηκε η τετράχρονη πιλοτική εφαρμογή του θεσμού, που αξιολογήθηκε από Ανεξάρτητη Επιστημονική Επιτροπή.

 

Τα πορίσματα των τριών εκθέσεων αξιολόγησης

Στα βασικά πορίσματα των τριών εκθέσεων αξιολόγησης, τα οποία στηρίχθηκαν στις απόψεις μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, εντοπίζονται αρκετά θετικά στοιχεία αλλά και στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης.

Με βάση τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της Επιτροπής, ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το τελικό πλαίσιο λειτουργίας και επέκτασης του θεσμού, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και εφαρμόζεται από τη σχολική χρονιά 2010-2011. Πλείστες από τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις τις Επιτροπής αξιολόγησης αντιμετωπίστηκαν με το τελικό πλαίσιο λειτουργιάς του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου.


Δημόσιο Σχολείο το ΕΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου και τη θεσμοθέτησή του με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο αποτελεί τύπο Δημόσιου Σχολείου.

Τα υφιστάμενα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία συνεχίζουν τη λειτουργία τους πάνω σε μόνιμη βάση, μετά και την απόφαση που έλαβαν οι ίδιοι οι γονείς για συνέχιση του θεσμού στο σχολείο τους. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν νέα σχολεία στο θεσμό.

 

Με αποφάσεις του Υπουργικού τα κονδύλια

Όλα τα κονδύλια τα οποία διατίθενται για τη λειτουργία του θεσμού, καθορίζονται από τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Όλες οι επιχορηγήσεις αποστέλλονται στις οικίες Σχολικές Εφορείες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν στους απολογισμούς τους προς την Ελεγκτική Υπηρεσία και τα κονδύλια αυτά. Η Υπηρεσία Ολοήμερων Σχολείων εάν διαπιστώσει υπόλοιπα, τα αποκόπτει από τη χορηγία της επόμενης σχολικής χρονιάς. Σημειώνεται ότι τα κονδύλια που διατίθενται αφορούν την επιχορήγηση της σίτισης των παιδιών, καθώς και λειτουργικά έξοδα».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


87