Απάντηση Δημοσθένους στον Τορναρίτη για το κέντρο Σπαστικών και Ανάπηρων Παιδιών «Ανεμώνη»


Με ερώτηση του ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Νίκος Τορναρίτης  ζήτησε από τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Γιώργο Δημοσθένους να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για να επιλύσει τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κέντρο θεραπείας και εκπαίδευσης “Ανεμώνη”.

Στην απάντηση του ο υπουργός Παιδείας αναφέρει τα εξής:   

α) Το Κέντρο Διημερεύουσας Φροντίδας Σπαστικών και Ανάπηρων Παιδιών -«Ανεμώνη» είναι Ιδιωτικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί από το 1982 και διοικείται από εθελοντικό οργανισμό (Παγκύπριο Σύνδεσμο Προστασίας Σπαστικών και Ανάπηρων Παιδιών). Στεγάζεται σε οικία στον Άγιο Ανδρέα και υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το οποίο λαμβάνει και τη μεγαλύτερη χορηγία. Ετήσια χορηγία στο εν λόγω Κέντρο, ύψους €11.960,00, παρέχει και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για το τμήμα του Κέντρου που λειτουργεί ως Κοινοτικό Νηπιαγωγείο.

β) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παραχωρεί, μετά από απόφαση της Βουλής, υπηρεσίες εκπαιδευτικών λειτουργών σε Κέντρα ή Ιδρύματα στα οποία φοιτούν παιδιά σχολικής ηλικίας με σοβαρά νοητικά, κινητικά ή άλλα προβλήματα, έστω και αν αυτά υπάγονται στη δικαιοδοσία άλλου Υπουργείου. Την τρέχουσα σχολική χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παραχωρεί στο Κέντρο Διημερεύουσας Φροντίδας Σπαστικών και Ανάπηρων Παιδιών-«Ανεμώνη» δύο Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Λειτουργιών με πλήρη απασχόληση, και μία λογοθεραπεύτρια για 19 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Σημειώνεται ότι, τις συγκεκριμένες παροχές λαμβάνουν όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε όλα τα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία. Μόνο στις περιπτώσεις των παιδιών που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία, παρέχονται πρόσθετες θεραπείες όπως Εργοθεραπεία, Φυσιοθεραπεία, Μουσικοθεραπεία κτλ.

γ)  Η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Λευκωσίας αξιολογεί τις ανάγκες όλων των παιδιών που φοιτούν στο Κέντρο, μετά από αίτημα των γονιών τους, αφού είναι δική τους επιλογή η φοίτησή τους στο συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα, η Συνδετική Λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας παρακολουθεί την εξέλιξη της προόδου των παιδιών και προωθεί προς την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τυχόν τροποποιήσεις στο Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης τους ή και επαναξιολόγηση των αναγκών τους. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν έχει ευθύνη για τη λειτουργία ή και την εποπτεία του Κέντρου, παρά μόνο για την επιθεώρηση των Ειδικών Εκπαιδευτικών που διορίζονται εκεί από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

δ) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν μπορεί να αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου. Παρόλα αυτά, εξετάζει τρόπους περαιτέρω στήριξης του, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο «Ανεμώνη» και μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των παιδιών, μέσα από τις υφιστάμενες δομές των Δημόσιων Σχολείων, εφόσον το επιθυμούν και οι ίδιοι οι γονείς.

ε) Σημειώνεται ότι, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, επισκέφθηκε δύο φορές το Κέντρο και ενημερώθηκε για τα προβλήματά του.

στ) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αναγνωρίζοντας τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Διημερεύουσας Φροντίδας Σπαστικών και Ανάπηρων Παιδιών-«Ανεμώνη», πρόσφατα, και κατ’ εξαίρεση, προχώρησε στην οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου Γονέων του Κέντρου με το ποσό των €10.000,00».

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

182