Απάντηση Πρεσβείας της Γαλλίας στην Επίτροπο Προστασίας του Παιδιού


Η Πρεσβεία της Γαλλίας στη Λευκωσία με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: «Έχει ενημερωθεί για το πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχετικά με το Γαλλο-κυπριακό Σχολείο Λευκωσίας.

Το πόρισμα αυτό αφορά σε διαφορά μεταξύ μιας οικογένειας και του σχολείου, μεταξύ των ετών 2013 και 2015.

Το Γαλλο-κυπριακό Σχολείο Λευκωσίας, το οποίο υπάγεται στην Υπηρεσία Διδασκαλίας της Γαλλικής στο Εξωτερικό (AEFE) και είναι εγκεκριμένο από τον Γάλλο Υπουργό Εθνικής Εκπαίδευσης, εφαρμόζει με αυστηρότητα και με την δέουσα επιμέλεια τις κατευθυντήριες οδηγίες των Υπουργείων Παιδείας της Γαλλίας και της Κύπρου όσον αφορά στην καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας.

Το Γαλλο-κυπριακό Σχολείο Λευκωσίας είναι στη διάθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, των αρμοδίων αρχών και της οικογένειας για οιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειαστούν. To σχολείο είναι επίσης πρόθυμο να συζητήσει  με την οικογένεια, εάν αυτή το επιθυμεί, με γνώμονα το υπέρτατο συμφέρον των παιδιών» 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


72