ΑΠΚ: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών - Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα. Συνήθη ερωτήματα


 Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ένα καινούργιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα». Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για άτομα τα οποία θέλουν να εξετάσουν την κοινωνική πλευρά της πληροφορικής τεχνολογίας, ταυτόχρονα βελτιώνοντας τις επαγγελματικές τους δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τη μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, και προσφέρεται και στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για περιορισμένο αριθμό θέσεων στο πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μέχρι τις 27 Ιανουαρίου.

Συνήθη ερωτήματα

 1. Τι ακριβώς είναι τα κοινωνικά πληροφοριακά συστήματα;

Τα κοινωνικά  πληροφοριακά συστήματα (ή εφαρμογές κοινωνικής υπολογιστικής – socialcomputing) υποστηρίζουν τις κοινωνικές συμπεριφορές μας μέσω υπολογιστικών συστημάτων. Με μεγάλη πιθανότητα, χρησιμοποιείτε τέτοια συστήματα καθημερινά, όπως τα εξής:

 • Βικιπαίδεια: Υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ τελικών χρηστών σε όλο τον κόσμο, στη δημιουργία μιας εγκυκλοπαίδειας στην οποία όποιος θέλει μπορεί να συμβάλει τις γνώσεις του.
 • Facebook,Twitter: Κοινωνικά μέσα τα οποία διευκολύνουν τον τελικό χρήση στο να δημιουργήσει ένα δίκτυο φίλων / επαφών.Υποστηρίζουν τη διάδοση πληροφοριών, καθώς επίσης και την κοινωνικοποίηση.
 • Φόρουμ για σχόλια και κριτικές: Συλλέγουν τις σκέψεις και απόψεις των τελικών χρηστών για προϊόντα, εστιατόρια, βιβλία, άρθρα, κτλ. (π.χ. TripAdvisor.gr, philenews.com). Μπορούν να διευκολύνουν την κοινωνική εκμάθηση και τη δημιουργία «συλλογικής ευφυΐας».
 • Μηχανή αναζήτησης Google: Αξιοποιεί τη συλλογική ευφυΐα την οποία μοιραζόμαστε με τις συμπεριφορές μας (σε ποιες ιστοσελίδες συνδεόμαστε, τι ψάχνουμε, ποια αποτελέσματα κοιτάμε) στους αλγόριθμους για τη διοργάνωση και ανάκτηση πληροφοριών. 

Όλα τα πιο πάνω συστήματα υποστηρίζονται από μια σύνθετη τεχνική ραχοκοκαλιά, αλλά και κοινωνικά συστατικά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, να αναλύσουμε και να σχεδιάσουμε τέτοια συστήματα χωρίς να έχουμε μια κοινωνικο-τεχνική προσέγγιση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε όλο και περισσότερα πληροφοριακά συστήματα με κοινωνικά χαρακτηριστικά. Μέχρι και οι ιστότοποι μικρών οργανισμών μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση κοινωνικών συστατικών τα οποία διευκολύνουν τη διάδραση με το κοινό.

 1. Πως θα με βοηθήσει το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εξετάσουν την κοινωνική πλευρά της πληροφορικής τεχνολογίας, και ταυτόχρονα να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες για να είναι ανταγωνιστικοί στη μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Αν το εκπαιδευτικό/επαγγελματικό σας υπόβαθρο είναι στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες, το Πρόγραμμα μπορεί να σας βοηθήσει στο να εφαρμόσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά/φύση στο σχεδιασμό καινοτόμων, διαδραστικών τεχνολογιών. Για παράδειγμα, θα μάθετε να σχεδιάζετε, να δημιουργείτε πρωτότυπο, και να μεταδίδετε τις ιδέες σας.Θα αναπτύσσετε κοινωνικές τεχνολογίες οι οποίες υποστηρίζουν συγκεκριμένους στόχους (π.χ., να μεταδίδετε τα μηνύματα ενός οργανισμού στο κοινό, να κτίζετε δημόσιες σχέσεις, να διευκολύνετε την κοινωνική εκμάθηση μεταξύ τελικών χρηστών). Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για ένα σύγχρονο οργανισμό.

Αν το εκπαιδευτικό/επαγγελματικό σας υπόβαθρο είναι αναλυτικό ή/και τεχνικό, το Πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να εφαρμόσετε τις γνώσεις σας στην ανάλυση συμπεριφορών τελικών χρηστών στα κοινωνικά πληροφορικά συστήματα. Για παράδειγμα, θα μάθετε να συλλέγετε, προετοιμάζετε, και αναλύετε δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του χρήστη με μια κοινωνική τεχνολογία. Θα μάθετε τις σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία τα οποία χρειάζεστε για να δημιουργείτε επιχειρηματική ευφυΐα από τα δεδομένα των κοινωνικών μέσων και του Ιστού γενικότερα, είτε ο στόχος σας είναι να μάθετε για τις προτιμήσεις των καταναλωτών, ή να διαχειριστείτε τη φήμη του οργανισμού σας.

 1. Τι είναι η αποστολή του Προγράμματος;

Το Πρόγραμμα βοηθάει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την κατανόηση και τη βελτίωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων, πληροφοριών και τεχνολογίας, τόσο σε επίπεδο οργανισμών όσο και σε δημόσιο/κυβερνητικό επίπεδο. Για να επιτύχει αυτό το στόχο, το Πρόγραμμα διδάσκει θεωρία, αρχές και καλές πρακτικές, που πηγάζουν όχι μόνο από την επιστήμη της πληροφορικής και της πληροφόρησης, αλλά και από τις κοινωνικές επιστήμες.Με δεδομένη την άνοδο της κοινωνικής υπολογιστικής, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να συνεργαστούν άτομα από διάφορα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά υπόβαθρα στο σχεδιασμό και την ανάλυση των κοινωνικών πληροφοριακών συστημάτων.

 1. Γιατί να επιλέξω το Πρόγραμμα σας;
 • Οι κοινωνικές πληροφοριακές τεχνολογίες έχουν μπει οριστικά στη ζωή μας, και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Είτε εργάζεστε στη βιομηχανία, στην εκπαίδευση, ή στο δημόσιο τομέα, μπορείτε να επωφεληθείτε από τη χρήση κοινωνικών πληροφοριακών συστημάτων. Η κατεύθυνση στο Σχεδιασμό θα σας προετοιμάσει να δημιουργείτε καινούργιες εφαρμογές, με δεδομένες τις ανάγκες του οργανισμού σας. Η κατεύθυνση στην Ανάλυση θα σας προετοιμάσει να αντλείτε χρήσιμες πληροφορίες σε επιχειρηματικά ή ερευνητικά πλαίσια, από την συστηματική ανάλυση των συμπεριφορών τελικών χρηστών.
 • Οι ακαδημαϊκοί του Προγράμματος κατέχουν διδακτορικά από κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Αγγλίας, και είναι ενεργοί στον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό χώρο διεθνώς. Αξιοποιούν την εμπειρία τους για να δημιουργούν μια καινοτόμα εκπαιδευτική κοινότητα,  στην οποία μπορείτε να συμμετέχετε και σεις, στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων του Προγράμματος καθώς επίσης και των διατριβών και projects.
 • Η σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚυ σας δίνει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνετετις υποχρεώσεις των σπουδών σας από το δικό σας χώρο και στην ώρα που σας βολεύει. Το Πρόγραμμα μας είναι ευέλικτο, και φοιτητές ολικής ή μερικής φοίτησης είναι ευπρόσδεκτοι.
 1. Πρέπειναέχωτεχνικόεκπαιδευτικόυπόβαθρο; Πρέπει να ξέρω προγραμματισμό;

‘Όχι. Δεχόμαστε φοιτητές οι οποίοι κατέχουν πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, και οι οποίοι έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επειδή ένα σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας είναι αγγλόφωνο). Το Πρόγραμμα είναι αρκετά ευέλικτο και σχεδιασμένο για φοιτητές με διαφορετικά υπόβαθρα και ενδιαφέροντα. Προσφέρουμε θεματικές ενότητες (Θ.Ε.) στο προγραμματισμό του Ιστού (Webprogramming) για αυτούς που θα ήθελαν να βελτιώσουν τις τεχνικές τους ικανότητες αλλά ο προγραμματισμός δεν είναι απαραίτητος.

Μπορείτε να ολοκληρώσετε επιτυχώς την κατεύθυνση του Σχεδιασμού χωρίς να γνωρίζετε προγραμματισμό. Η ανάπτυξη εφαρμογών για τον Ιστό έχει εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία διευκολύνουν την ανάπτυξη σύνθετων ιστότοπων χωρίς προγραμματισμό. Για τους φοιτητές που σκοπεύουν να επιλέξουν την κατεύθυνση της Ανάλυσης, η γνώση μιας γλώσσας προγραμματισμού θα ήταν πλεονέκτημα (π.χ. στο πλαίσιο ενός project), αλλά δεν απαιτείται.

 1. Τι θα μάθω το πρώτο έτος των σπουδών μου;

Το πρώτο έτος οι φοιτητές παρακολουθούν έξι θεματικές ενότητες οι οποίες αποτελούν το κορμό του Προγράμματος. Οι έξι Θ.Ε. θα επιτύχουν τους ακόλουθους στόχους:

 • Κατάρτιση στην κοινωνικο-τεχνική προσέγγιση στη μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων (Θ.Ε.: Πληροφορίες σε Κοινωνικά Συστήματα, Ηθικά Ζητήματα και Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα, Κοινωνική Υπολογιστική)
 • Παροχή ενός συνόλου αναλυτικών εργαλείων για τη μελέτη συμπεριφορών και αναγκών στο πλαίσιο πληροφοριακών συστημάτων (Θ.Ε.: Μεθοδολογία της Εμπειρικής Έρευνας, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων)
 • Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (Θ.Ε.: Διαχείριση Έργων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων)
 1. Τι θα μάθω στην κατεύθυνση «Σχεδιασμός Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων»;

Το δεύτερο έτος, οι φοιτητές παρακολουθούν τρεις εξειδικευμένες Θ.Ε. και εκπονούν τη διατριβή ή το project τους. Οι τρεις Θ.Ε. στην κατεύθυνση Σχεδιασμού είναι οι ακόλουθες:

 • Ψηφιακές Κοινότητες: Καλύπτει τις θεωρίες και καλές πρακτικές που καθοδηγούν τον αποτελεσματικό σχεδιασμό ψηφιακών κοινοτήτων οι οποίες υποστηρίζουν τους στόχους ενός οργανισμού ή κοινωνίας.
 • Διαδραστικός Σχεδιασμός: Οι φοιτητές θα μάθουν πως να αναπτύσσουν, να αξιολογούν και να επεξηγούν  αποτελεσματικά το σχεδιασμό ενός κοινωνικού πληροφοριακού συστήματος.
 • Θ.Ε. επιλογής: Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μία Θ.Ε.ανάλογα με τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, π.χ. σχεδιασμός εφαρμογών στον τομέα της εκπαίδευσης ή e-commerce, ή βελτίωση των δεξιοτήτων τους στον προγραμματισμό Ιστού.
 1. Τι θα μάθω στην κατεύθυνση «Ανάλυση Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων»;

Το δεύτερο έτος, οι φοιτητές παρακολουθούν τρεις εξειδικευμένες Θ.Ε. και εκπονούν τη διατριβή ή το project τους. Οι τρεις Θ.Ε. στην κατεύθυνση Ανάλυσης είναι οι ακόλουθες:

 • Ανάλυση Ιστού και Κοινωνικών Μέσων: Οι φοιτητές θα σχεδιάσουν μια ερευνητική μελέτη για να απαντήσουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Θα συλλέγουν, ετοιμάζουν και αναλύουν δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τις συμπεριφορές των τελικών χρηστών.
 • Συλλογική Ευφυΐα: Εξετάζει πτυχές της ευφυούς συμπεριφοράς που προκύπτουν από τις συλλογικές λειτουργίες των πολλαπλών ατόμων –π.χ., πληθανάθεση (crowdsourcing), συλλογικός ανθρώπινος υπολογισμός (human and social computation), ευφυΐα του πλήθους και προβλέψεις (crowd wisdom), κτλ.
 • Θ.Ε. επιλογής: Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μία Θ.Ε. ανάλογα με τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, π.χ. εξόρυξη δεδομένων, ευφυή συστήματα, ή βελτίωση των δεξιοτήτων τους στον προγραμματισμό Ιστού.
 1. Πώς θα ενισχύσω τις δεξιότητές μου και την επαγγελματική μου εξέλιξη;

Εκτός από την απόκτηση του θεωρητικού υπόβαθρουτο οποίο είναι αναγκαίο για τη μελέτη των κοινωνικών συμπεριφορών των ανθρώπων, το Πρόγραμμα δίνει έμφαση στη χρήση σύγχρονωνεργαλείων και στις δύο κατευθύνσεις. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς να βρουν, να εγκαταστήσουν και να χρησιμοποιήσουν λογισμικό ανοικτού κώδικα (π.χ., NodeXL για την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων, R για στατιστική ανάλυση, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου όπως το Joomla ή Drupal για την ανάπτυξη σύνθετων ιστοτόπων). Επειδή η τεχνολογία αλλάζει με ταχείς ρυθμούς στον τομέα της πληροφορικής τεχνολογίας, το Πρόγραμμα ενθαρρύνει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις ικανότητες για εκμάθηση και πειραματισμό με νέα εργαλεία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διατηρήσουν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες ανταγωνιστικές.

10. Τι θα γίνει αν, στην πορεία των σπουδών μου, αναλάβω καινούργιες επαγγελματικές ή /και προσωπικές υποχρεώσεις;

Το Πρόγραμμά έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ευελιξία. Είναι ιδανικό για φοιτητές οι οποίοι πιστεύουν ότι οι συνθήκες τους μπορούν να αλλάξουν. Εκτός από τη δυνατότητα να συμμετέχετε στις δραστηριότητες του Προγράμματος όταν και όπου επιλέγετε εσείς, μπορείτε να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας στο δικό σας ρυθμό.

11. Σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ για να μάθω περισσότερες πληροφορίες ή / και να μάθω αν το Πρόγραμμα μου ταιριάζει;

Για απορίες γενικής φύσεως (π.χ. για τη διαδικασία υποβολής αίτησης, δίδακτρα, τεχνική υποστήριξη) μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο τουΑΠΚυ στο +357 2241 1600 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Για απορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος, μπορείτε να απευθυνθείτε με τη Δρ. JahnaOtterbacher στο +357 2241 1903 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Όλες οι λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα είναι στην ιστοσελίδα:

http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/kps/description
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

46