ΑΠΚ: Προκήρυξη θέσεων μελών συνεργαζομένου εκπαιδευτικού προσωπικού (ΣΕΠ) για το 2014-2015


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέσεις Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για την προσφορά των πιο κάτω Προγραμμάτων Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

H επιστημονική ή επαγγελματική ενασχόληση των υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. πρέπει να είναι σε ένα ή περισσότερα από

τα επί μέρους αντικείμενα των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) του εκάστοτε προγράμματος σπουδών.

Η  προκήρυξη στο έγγραφο που ακολουθεί:

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

51