Από 26 Φεβρουαρίου θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων για τις Παγκύπριες


Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο του ανακοινώνει ότι κατά τη φετινή χρονιά, τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2013, θα λειτουργήσουν κυρίως εντός των ωρών λειτουργίας των Σχολείων Μ.Ε. υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης κάθε Σχολείου, εξαιτίας περικοπών που είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν όσον αφορά στην υπερωριακή απασχόληση κρατικών λειτουργών.

Τα ΚΣΑ θα λειτουργήσουν από την 26η Φεβρουαρίου 2013 μέχρι και την 6η Μαρτίου 2013 σε όλα τα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές και η Διεύθυνση κάθε Σχολείου θα πρέπει να ορίσει ομάδα λειτουργίας ΚΣΑ για υποβολή των αιτήσεων των μαθητών του Σχολείου. Η ομάδα θα αποτελείται από ένα Βοηθό Διευθυντή (Β.Δ.) ή αρμόδιο καθηγητή που θα εργαστεί ως Υπεύθυνος ΚΣΑ, ένα καθηγητή Πληροφορικής που θα έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης του ΚΣΑ (μπορεί να ορισθεί το ίδιο άτομο και ως Υπεύθυνος ΚΣΑ), τον καθηγητή ΣΕΑ του Σχολείου για παροχή Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής και ένα, δύο ή και περισσότερους λειτουργούς της Γραμματείας ή καθηγητές του Σχολείου, που θα εργαστούν ως καταχωρητές ΚΣΑ.

Οι ώρες λειτουργίας των ΚΣΑ έχουν καθοριστεί από τις 11:00 μέχρι τις 15:00. Σημειώνεται ότι στους Β.Δ. και καθηγητές οι οποίοι θα εργαστούν πέραν του κανονικού ωραρίου τους θα παραχωρηθεί ελεύθερος χρόνος κατά το μήνα Ιούνιο σε συνεννόηση με τις Διευθύνσεις των Σχολείων.

Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση κάθε Σχολείου έχει την ευχέρεια να καθορίσει η ίδια το πρόγραμμα λειτουργίας του ΚΣΑ του Σχολείου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλότερη λειτουργία του Σχολείου.

Συνεπώς, είναι δυνατό οι ώρες λειτουργίας των ΚΣΑ να καθοριστούν από τις 8:00 μέχρι τις 15:00 ή και από τις 8:00 μέχρι τις 13:35, δεδομένου ότι ο χρόνος αυτός είναι ικανοποιητικός για τις ανάγκες κάθε Σχολείου.

Για σκοπούς αποτελεσματικότερης λειτουργίας της ομάδας ΚΣΑ του Σχολείου, πληροφορείστε ότι συνήθως ένας καταχωρητής διεκπεραιώνει 5-6 αιτήσεις ανά διδακτική περίοδο. Κατά συνέπεια, ένα Τμήμα 22 μαθητών αναμένεται να ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία εντός δύο διδακτικών περιόδων, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται δύο καταχωρητές.

*Ολόκληρη η εγκύκλιος, καθώς και η δήλωση ενδιαφέροντος στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://egkyklioi.moec.gov.cy/Circular_items/ShowCircular_itemsTable2.aspx?CircularId=dme6462
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


131