Από τον Σεπτέμβριο τα ΜΙΕΕΚ αναβαθμίζονται σε Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


 Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για αναβάθμιση του θεσμού των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το περιεχόμενο της μελέτης και τη σχετική εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής για θεσμοθέτηση των ΜΙΕΕΚ ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ενέκρινε, επίσης, την κατάθεση, προς τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ολοκληρωμένης πρότασης για την ιδρυματική και προγραμματική αξιολόγηση των ΜΙΕΕΚ, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Τα Μ ΙΕ ΕΚ παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μεταλυκειακού επιπέδου σε αποφοίτους Μέσης Εκπαίδευσης και προσφέρουν ευκαιρίες για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε να καταστούν ικανότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Η μέχρι σήμερα λειτουργία των ΜΙΕΕΚ κρίνεται ως ιδιαίτερα επιτυχής αλλά και σημαντική, καθώς καλύπτουν μέρος από το κενό που δημιουργήθηκε με την κατάργηση του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ).

Από την έναρξη της λειτουργίας των ΜΙΕΕΚ, τον Νοέμβριο του 2012, είχε εντοπισθεί η ανάγκη κατάταξης του επιπέδου σπουδών τους στο επίπεδο διπλώματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν, συνάδουν, σε περιεχόμενο και επίπεδο, με τα αντίστοιχα προγράμματα ανάλογων ιδιωτικών κολλεγίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέσα από τη θεσμοθέτηση των ΜΙΕΕΚ ως Δημόσιας Σχολής Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση θα καταστεί πιο ελκυστική και θα μπορεί να προσελκύσει περισσότερους μαθητές και μαθήτριες, αφού θα τους προσφέρει διέξοδο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε θέματα άμεσα συνυφασμένα με την ειδικότητά τους. Επιπρόσθετα, θα δοθεί η δυνατότητα για ανάπτυξη ακαδημαϊκής συνεργασίας των ΜΙΕΕΚ με αντίστοιχα κολλέγια και ινστιτούτα του εξωτερικού.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι απόφοιτοι των ΜΙΕΕΚ που θα αποφασίσουν να προχωρήσουν σε περαιτέρω σπουδές, θα έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης μέρους του προγράμματος σπουδών τους. Ωστόσο, η παροχή αυτής της δυνατότητας δεν θα αλλοιώσει τον ξεκάθαρο χαρακτήρα των ΜΙΕΕΚ ως Σχολή Επαγγελματική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τέλος, οι σπουδαστές των ΜΙΕΕΚ θα δικαιούνται τη φοιτητική χορηγία που δίνεται στους φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτι που δεν ισχύει σήμερα, με αποτέλεσμα να τυγχάνουν δυσμενούς διάκρισης.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
69