Αποκαλύπτουμε τη χαρτογράφηση των Ιδ. Σχολών Τριτοβάθμιας. Ποιους κλάδους προτιμούν οι φοιτητές μας


 O κλάδος  της Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι ο πρώτος σε ζήτηση στις  Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  (ΙΣΤΕ)με 3246 φοιτητές . Από αυτούς οι 952  είναι Κύπριοι  και 2254 αλλοδαποί. Δεύτερος στις επιλογές είναι ο κλάδος των τουριστικών με τη συντριπτική τους πλειοψηφία να είναι ξένοι. Συγκεκριμένα  από τους 1525 είναι αλλοδαποί. Από πλευράς Κυπρίων, πρώτη επιλογή είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων , δεύτερη η Αισθητική,  τρίτη  οι Γραμματειακές  Σπουδές και τέταρτη η Πληροφορική.

Αυτά τα στοιχεία περιέχονται σε πίνακα της χαρτογράφησης των ΙΣΤΕ που έκανε το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το 2011 και τέλειωσε το 2012.

Το paideia-news.com ανοίγει σήμερα το κεφάλαιο της χαρτογράφησης. Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης, δεν έχουν δημοσιευτεί για ευνόητους λόγους. Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα   κατέχει ολοκληρωμένη την έρευνα, η οποία περιλαμβάνει τους ακόλουθους αναλυτικούς πίνακες.

1)      Σύνολο φοιτητών κατά κλάδο, αριθμό Κυπρίων και αλλοδαπών, αριθμό φοιτητών Κυπρίων και αλλοδαπών που σπουδάζουν για πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. 

2)       Αριθμός φοιτητών κατά κολλέγιο σε όλες τις πόλεις χωρισμένοι σε Κυπρίους και αλλοδαπούς. Οι αλλοδαποί χωρίζονται σε κοινοτικούς και τρίτων χωρών 

3)       Οι σχολές με τον αριθμό των φοιτητών τους κατά κλάδο και έτος, που προσφέρουν δίπλωμα 

4)       Οι σχολές με τον αριθμό των φοιτητών τους κατά κλάδο και έτος, που προσφέρουν ανώτερο δίπλωμα

5)       Οι σχολές με τον αριθμό των φοιτητών τους κατά κλάδο και έτος, που προσφέρουν ανώτερο πτυχίο.

6)       Οι σχολές με τον αριθμό των φοιτητών τους κατά κλάδο και έτος, που προσφέρουν μεταπτυχιακά.

Υπενθυμίζουμε ότι στην Ανώτατη  Εκπαίδευση, στα κρατικά και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, όπως μας αποκάλυψε η Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Δέσποινα Μαρτίδου σε προηγούμενη μας είδηση, υπάρχει η ακόλουθη εικόνα με τις επιλογές των Κυπρίων:

  Προπτυχιακά:

 1. 1)Δημόσια Διοίκηση / Διοίκηση Επιχειρήσεων ……….….1520
 2. 2)Νοσηλευτική …………………………………………………………….1458
 3. 3)Δημοτική Εκπαίδευση……………………………………………….1175
 4. 4)Accounting /Finance …………………………………………………..801
 5. 5)Πληροφορική ………………………………………………………………735
 6. 6)Πολιτικοί Μηχανικοί/Πολιτικοί Μηχ. Περιβάλλοντος....718
 7. 7)Νομική ………………………………………………………………………..702

Μεταπτυχιακά  

 1. 1)ΜΒΑ…………………………………………………………………1223
 2. 2)Επιστήμες της Αγωγής ………………………………………565
 3. 3)Χρηματοοικονομικά …………………………………………301
 4. 4)Εκπαιδευτική Διοίκηση………………………………………249

To paideia-news.com, παρά τα το γεγονός ότι κατέχει όλους τους πίνακες της χαρτογράφησης ,δε θα τους δημοσιεύσει αμέσως , επειδή δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε οικονομικά συμφέροντα.

Σήμερα παραθέτουμε μόνο τον πίνακα που παρουσιάζει τον αριθμό φοιτητών κατά κλάδο ΚΑΙ τίτλο σπουδών στις ΙΣΤΕ.

Ο  πίνακας, στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


96