Αποκαλύπτουμε την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ για παγοποίηση των προαγωγών στο δημόσιο


Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.paideia-news.com αποκαλύπτει σήμερα την πρόταση νόμου του Αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ  Αβέρωφ Νεοφύτου, που κατέθεσε εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή για παγοποίηση των προαγωγών, για την οποία είχαμε γράψει την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση: «Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η θέσπιση ειδικής νομοθεσίας η οποία κρίνεται αναγκαία λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, με βάση την οποία εφεξής θα απαγορεύεται η πλήρωση οποιασδήποτε κενής θέσης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Με την προτεινόμενη νομοθεσία προνοείται επίσης εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, βάσει ειδικά προνοούμενης διαδικασίας».

Με βάση την πρόταση:

Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο πλήρωση κάθε θέσης πρώτου διορισμού και κάθε θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής και κάθε θέσης προαγωγής, η οποία προνοείται σε οποιοδήποτε Νόμο και η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενή ή πρόκειται να κενωθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013:

*Οποιαδήποτε διαδικασία πλήρωσης τέτοιας θέσης έχει αρχίσει και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους, αναστέλλεται, ανεξαρτήτως του εάν η διαδικασία έχει αρχίσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος Νόμου και ανεξαρτήτως του αν έχουν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ή από την αρμοδία αρχή προκειμένου περί θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα:

Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.

 Παρά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι δυνατή η έναρξη και/ή η συνέχιση διαδικασίας πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης πρώτου διορισμού ή θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής ή θέσης προαγωγής, μόνο στην περίπτωση που η αρμοδία για κάθε θέση αρχή, υποβάλλει προηγουμένως αιτιολογημένο αίτημα, για να της επιτραπεί η έναρξη και/ή η συνέχιση πλήρωσης κενής ή κενωθείσας θέσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (3), διαδικασία.

Όπως το Paideia-News.com πληροφορείται, σε περίπτωση που εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση νόμου :

1)      Δεν επηρεάζονται οποιαδήποτε προαγωγές έγιναν και ανακοινώθηκαν από την ΕΕΥ.

2)      Για τις υπόλοιπες προαγωγές  που απομένουν, ώστε να αρχίσουν ομαλά τη λειτουργία τους τα σχολεία, θα πρέπει, για να γίνουν,  το Υπουργείο Παιδείας να εισηγηθεί και λάβει έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Το   Paideia-News.com  θα επανέλθει με νέο αναλυτικό ρεπορτάζ επί τους θέματος .

Ολόκληρο το νομοσχέδιο στο έγγραφο που ακολουθεί:

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


90