Αποκαλύπτουμε την πρόταση της κυβέρνησης για αύξηση των διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών


Συγκεκριμένα, η πρόταση περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο «Μέτρα Δαπανών – 2014» του προϋπολογισμού μαζί με άλλες τέσσερις πρόνοιες (5):

Ακολουθεί ολόκληρο το έγγραφο

1.Μείωση κοινωνικών παροχών κατά C28.5 εκ. μέσω της κατάργησης των μέτρων κοινωνικής συνοχής που παραχωρούνται μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και καλύτερης στόχευσης του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας.

2. Περαιτέρω καθολική μείωση των απολαβών και συντάξεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά 1% (εκτιμώμενη απόδοση το 2014: C 73 εκ.).

3. Εφαρμογή τετραετούς προγράμματος από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με στόχο την κατάργηση των τουλάχιστον 1.880 μόνιμων θέσεων κατά το 2013-2016.

4. Εισαγωγή μηνιαίας κάρτας διακίνησης με τις δημόσιες μεταφορές για μαθητές, φοιτητές και συνταξιούχους.

5. Αύξηση διδακτικών περιόδων εκπαιδευτικού προσωπικού κατά μία διδακτική περίοδο από Σεπτέμβριο 201 3.

ο 2013
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


91