Αποκλεισμός εκπαιδευτικών από επιδόματα τέκνου το 2014


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΧΑΛΗ Α.ΠΟΛΗ*    

Το 2014 ζεύγος εκπαιδευτικών με 4 παιδιά θα έχει απώλεια εισοδήματος μέχρι € 4040 ετήσια σε σχέση με το 2013, από την αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για παροχή επιδόματος τέκνου. Αυτό προκύπτει από τη μείωση του μέγιστου ακαθάριστού ετήσιου εισοδήματος για παροχή επιδόματος τέκνου από € 99 000 το 2013 σε € 59 000 το 2014. Το ίδιο ζεύγος θα έχανε μέχρι € 1830 αν είχε 3 παιδιά, ενώ αν είχε 2 παιδιά η απώλεια επιδόματος θα έφτανε έως τα € 610 ανά έτος.

Πιο κάτω παρουσιάζουμε σε σχετικό πίνακα το ύψος του επιδόματος τέκνου για τα έτη 2013 και 2014  που εγκρίθηκέ από τη Βουλή με τη ψήφιση του νόμου  περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (τροποποιητικός) Ν180(Ι)/2012  το Δεκέμβρη του 2012.

 

Έτος

Εισόδημα

Οικογένειας

Συνολικό

Ετήσιο

Επίδομα

για οικογένεια

με 1 τέκνο

Συνολικό

Ετήσιο

Επίδομα

για οικογένεια

με 2 τέκνα*

Συνολικό

Ετήσιο

Επίδομα

 για οικογένεια με 3 τέκνα*

Συνολικό

Ετήσιο

Επίδομα

για οικογένεια με 4 τέκνα*

 

 

 

 

2013

€0 - €19550

€ 475

€ 1140

€ 3135

€ 6700

€19551 - €39000

€ 425

€ 1040

€ 2985

€ 6100

€39001 - €49000

€ 380

€ 760

€ 2280

€ 5040

€49001 - €59000

-

€ 690

€ 2070

€ 4540

€59001 - €69000

-

€ 610

€ 1830

€ 4040

€69001 - €79000

-

€ 530

€ 1605

€ 3520

€79001 - €89000

-

€ 450

€ 1365

€ 3020

€89001 - €99000

-

€ 380

€ 1140

€ 2520

€99001+

-

-

-

-

 

2014

€0 - €19550

€ 475

€ 1140

€ 3135

€ 6700

 

€19551 - €39000

€ 425

€ 1040

€ 2985

€ 6100

 

€39001 - €49000

€ 380

€ 760

€ 2280

€ 5040

 

€49001 - €59000

-

€ 690

€ 2070

€ 4540

 

€59001+

-

-

-

-

 

* Τα ποσά αναφέρονται στο  συνολικό ετήσιο επίδομα που παίρνει η οικογένεια για όλα τα παιδιά της μαζί. Όποιος ενδιαφέρεται να βρει το επίδομα ανά τέκνο, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να διαιρέσει το αντίστοιχο ποσό με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας στην οποία αναφέρεται.

Ενώ το 2013 οικογένεια δύο εκπαιδευτικών με εισοδήματα € 59000 - € 99 000 θα πάρει επιδόματα τέκνου, το 2014 τα επιδόματα αυτά θα τα δικαιούνται μόνο αν και οι δύο γονείς μαζί έχουν συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα έως € 59000. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν και οι δύο παίρνουν μισθό δασκάλου με λιγότερα από 4 έτη υπηρεσίας.  Η συντριπτική πλειοψηφία των μισθοσυντήρητων συναδέλφων χάνει έτσι το επίδομα, που θα συνεχίσουν να παίρνουν οι φοροφυγάδες που δεν είναι υπάλληλοι και δηλώνουν εισοδήματα πολύ κάτω από τα πραγματικά.

Τα επιδόματα χάνουν επίσης οι βοηθοί διευθυντές και οι διευθυντές που βρίσκονται στην κορυφή της κλίμακας τους ακόμα και αν ο /η σύζυγος τους δεν εργάζεται.

Παραδείγματα αποκοπών επιδόματος τέκνου οικογένειας εκπαιδευτικών με τέσσερα παιδιά.

1. Ζεύγος εκπαιδευτικών στην 7η βαθμίδα της Α10 χάνει  € 2520 το 2014 λόγω μη καταβολής επιδόματος τέκνου, σε σύγκριση με το 2013.

2. Ζεύγος εκπαιδευτικών στην κορυφή της Α8 χάνει  € 3020 το 2014 , λόγω αποκοπής του επιδόματος σε σύγκριση με το 2013.

3. Ζεύγος εκπαιδευτικών  στην 6η βαθμίδα της Α8 χάνει  € 4040 το 2014 λόγω μη καταβολής επιδόματος τέκνου, σε σύγκριση πάντα με το 2013.

Παραδείγματα αποκοπών επιδόματος τέκνου οικογένειας εκπαιδευτικών με τρία παιδιά

1. Ζεύγος εκπαιδευτικών στην 7η βαθμίδα της Α10 χάνει  € 1140 το 2014 λόγω μη καταβολής επιδόματος τέκνου, σε σύγκριση με το 2013.

2. Ζεύγος εκπαιδευτικών στην κορυφή της Α8 χάνει  € 1365 το 2014  λόγω μη καταβολής επιδόματος τέκνου, σε σύγκριση με το 2013.

3. Ζεύγος εκπαιδευτικών στην 6η βαθμίδα της Α8 χάνει  € 1830 το 2014 λόγω μη καταβολής επιδόματος τέκνου, σε σύγκριση με το 2013.

Παραδείγματα αποκοπών επιδόματος τέκνου οικογένειας εκπαιδευτικών με δύο παιδιά

1. Ζεύγος εκπαιδευτικών στην 7η βαθμίδα της Α10 χάνει  € 380 το 2014 από το κούρεμα του επιδόματος τέκνου, σε σύγκριση με το 2013.

2. Ζεύγος εκπαιδευτικών στην κορυφή της Α8 χάνει  € 450 το 2014 από το κούρεμα του επιδόματος τέκνου, σε σύγκριση με το 2013.

3. Ζεύγος εκπαιδευτικών στην 6η βαθμίδα της Α8 χάνει  € 610 το 2014 από το κούρεμα του επιδόματος τέκνου, σε σύγκριση με το 2013.

Παγίδες εισοδήματος για πολύτεκνους εκπαιδευτικούς

1. Η προαγωγή σε θέση διευθυντή που οδηγεί σε απώλεια...εισοδήματος

Βοηθός διευθυντής με 4 παιδιά και γυναίκα άνεργη  βρίσκεται στην 8η βαθμίδα της Α11 και έχει ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα € 56 330 το 2013. Λόγω του ύψους του εισοδήματος του θα πάρει συνολικό επίδομα τέκνου € 4540 το 2013.  Το 2014 γίνεται διευθυντής και το ετήσιο εισόδημα του γίνεται € 60 110. Αμέσως χάνει το επίδομα τέκνου γιατί το εισόδημα του ξεπέρασε το εισοδηματικό όριο των € 59 000. Με απλά λόγια του έδωσαν με το ένα χέρι αύξηση € 3780 ακαθάριστα και με το άλλο του πήραν € 4540 καθαρά. Δηλαδή πήρε προαγωγή, τον φόρτωσαν ένα σωρό ευθύνες και τον τιμώρησαν με απώλεια εισοδήματος € 760 και βάλε. Αυτό χωρίς να υπολογίσουμε την οριζόντια αποκοπή 3% που θα θερίσει ακόμα περισσότερο το εισόδημα του.

2. Προαγωγή σε θέση βοηθού διευθυντή που οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη απώλεια...εισοδήματος

Απλός δάσκαλος με 4 παιδιά και γυναίκα άνεργη  βρίσκεται στην κορυφή της Α11 και έχει ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα € 58107 το 2013. Λόγω του ύψους του εισοδήματος του θα πάρει συνολικό επίδομα τέκνου € 4540 το 2013.  Το 2014 προάγεται σε θέση βοηθού διευθυντή και το ετήσιο εισόδημα του γίνεται € 59 878. Χάνει το επίδομα τέκνου γιατί το εισόδημα του ξεπέρασε το εισοδηματικό όριο των € 59 000. Με απλά λόγια του έδωσαν με το ένα χέρι αύξηση € 1771 ακαθάριστα και με το άλλο του πήραν € 4540 καθαρά αποκόπτοντας το επίδομα για τα τέσσερα παιδιά του. Η προαγωγή οδήγησε σε απώλεια εισοδήματος € 2769 !

ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ Υπεύθυνος Τομέα  ΤεκμηρίωσηςComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

26