Αποκλεισμός των παιδιών των εκπαιδευτικών από τη φοιτητική χορηγία


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΟΛΗ*

Μετά το νόμο για τη φοιτητική χορηγία που ψηφίστηκε επί Καζαμία [ Ν 188 (Ι)/2011 ] ο οποίος ακρωτηρίασε τις  παροχές για φοιτητές, ο νέος τροποποιητικός Νόμος που ψηφίστηκε το Δεκέμβρη του 2012  [ Ν 18 (Ι)/2012 ] αποκλείει πλήρως  τα τέκνα των εκπαιδευτικών  από τη φοιτητική χορηγία ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. (άρθρο 5)

Το άρθρο 4 (α)  του [ Ν 18 (Ι)/2012 ] δηλώνει ότι :

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ [€ 59 000 ]

Δεδομένου ότι, κατά τεκμήριο, οι εκπαιδευτικοί με τέκνα φοιτητές είναι άτομα με περισσότερα από 20 έτη υπηρεσίας, καθίσταται μαθηματικά αδύνατο να τύχει χορηγίας παιδί εκπαιδευτικού που είναι β. δ/ντης ή διευθυντής ακόμα και αν ο /η σύζυγος του δεν εργάζεται.

Καταμέτρηση απωλειών

1. Ζεύγος εκπαιδευτικών ευρισκόμενων αμφοτέρων στην κορυφή της Α8 χάνουν:

€ 1020 κατ’ έτος ανά φοιτητή αν δεν πληρώνει δίδακτρα, δεδομένου ότι έχουν 1-2 παιδιά

€1530 κατ’ έτος ανά φοιτητή αν  πληρώνει δίδακτρα, δεδομένου ότι έχουν 1-2 παιδιά

€ 1530  κατ’ έτος ανά φοιτητή που δεν  πληρώνει δίδακτρα, δεδομένου ότι έχουν 3+ παιδιά.

€ 2040  ετήσια ανά φοιτητή που πληρώνει δίδακτρα, δεδομένου ότι έχουν 3+ παιδιά.

2. Ζεύγος εκπαιδευτικών ευρισκόμενων αμφοτέρων στην κορυφή της Α10 ή σε ψηλότερη κλίμακα χάνουν:

€ 850 κατ’ έτος ανά φοιτητή αν δεν πληρώνει δίδακτρα, δεδομένου ότι έχουν 1-2 παιδιά

€1275 κατ’ έτος ανά φοιτητή αν  πληρώνει δίδακτρα, δεδομένου ότι έχουν 1-2 παιδιά

€ 1275  κατ’ έτος ανά φοιτητή που δεν  πληρώνει δίδακτρα, δεδομένου ότι έχουν 3+ παιδιά.

€ 1700  ετήσια ανά φοιτητή που πληρώνει δίδακτρα, δεδομένου ότι έχουν 3+ παιδιά.

Για περισσότερη ενημέρωση έχουμε καταρτίσει τον πίνακα που ακολουθεί:

Αλλαγές στο ύψος της χορηγίας με το Ν. 181 (Ι)/2012

Αριθμός εξαρτώμενων

Παιδιών

Οικογένειας

Ακαθάριστο

Εισόδημα οικογένειας

Φοιτητική χορηγία ανά τέκνο ανά έτος

(Νόμος Καζαμία)

 [ Ν 188 (Ι)/2011 ]

Φοιτητική χορηγία ανά τέκνο ανά έτος

(Νόμος μνημονίου)

 [ Ν 181 (Ι)/2012 ]

Απώλεια με το νέο νόμο ανά φοιτητή

1-2

 

(Χωρίς δίδακτρα )

1 – 39 000

1 710

1 710

-

39 001 – 40 000

1710

1 580

130

40 001 – 49 000

1 580

 1 580

-

49 001 – 50 000

1 580

1 450

130

50 001 – 59 000

1 450

1 450

-

59 001 - 60 000

1 450

-

1 450

60 001 – 70 000

1 320

-

1 320

70 001 – 80 000

1 190

-

1 190

80 001 – 90 000

1 020

-

1 020

90 001 – 100 000

850

-

850

100 001

850

-

850

 

1 – 2

 

Με δίδακτρα

1 – 39 000

2 565

2 565

-

39 001 – 40 000

2 565

2 370

195

40 001 – 49 000

2370

 2 370

-

49 001 – 50 000

2 370

2 175

195

50 001 – 59 000

2 175

2 175

-

59 001 - 60 000

2 175

-

2 175

60 001 – 70 000

1 980

-

1 980

70 001 – 80 000

1 780

-

1 780

80 001 – 90 000

1 530

-

1 530

90 001 – 100 000

1 275

-

1 275

100 001

1 275

-

1 275

 

3 +

 

Χωρίς δίδακτρα

1 – 39 000

2 565

2 565

-

39 001 – 40 000

2 565

2 370

195

40 001 – 49 000

2370

 2 370

-

49 001 – 50 000

2 370

2 175

195

50 001 – 59 000

2 175

2 175

-

59 001 - 60 000

2 175

-

2 175

60 001 – 70 000

1 980

-

1 980

70 001 – 80 000

1 780

-

1 780

80 001 – 90 000

1 530

-

1 530

90 001 – 100 000

1 275

-

1 275

100 001

1 275

-

1 275

 

3+

 

Με δίδακτρα

1 – 39 000

3 420

3 420

-

39 001 – 40 000

3 420

3 160

260

40 001 – 49 000

3 160

 3 160

-

49 001 – 50 000

3 160

2 900

260

50 001 – 59 000

2 900

2 900

-

59 001 - 60 000

2 900

-

2 900

60 001 – 70 000

2 640

-

2 640

70 001 – 80 000

2 370

-

2 370

80 001 – 90 000

2 040

-

2 040

90 001 – 100 000

1 700

-

1 700

100 001

1 700

-

1 700

 

Παγίδες εισοδήματος για πολύτεκνους εκπαιδευτικούς

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει την αδικία και τις παγίδες που κρύβονται πίσω από τα στενά εισοδηματικά όρια για παροχή φοιτητικής χορηγίας.

1. Η προαγωγή σε θέση διευθυντή που οδηγεί σε απώλεια φοιτητικής χορηγίας

Βοηθός διευθυντής με γυναίκα άνεργη και 4 παιδιά από τα οποία τα δύο είναι φοιτητές σε δημόσιο πανεπιστήμιο, βρίσκεται στην κορυφή της Α11 και έχει ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα € 58 106 το 2013. Λόγω του ύψους του εισοδήματος του υπολογίζει ότι θα πάρει για κάθε παιδί του που σπουδάζει € 2175 το σχολικό έτος 2013 – 2014 ως φοιτητική χορηγία.  Αν την  1η Σεπτεμβρίου  2013 γίνει βοηθός διευθυντής θα πάρει προσαύξηση και το ετήσιο εισόδημα του θα γίνει € 59 882. Ως αποτέλεσμα θα χάσει τη φοιτητική χορηγία γιατί το εισόδημα του θα ξεπεράσει το εισοδηματικό όριο των

€ 59 000. Με απλά λόγια θα του δώσουν με το ένα χέρι  ακαθάριστη αύξηση € 1776 (καθαρή αύξηση € 1776 επί 65% = € 1154 )  και με το άλλο θα του αφαίρεσουν € 4350 καθαρά λόγω απώλειας φοιτητικής χορηγίας. Δηλαδή η προαγωγή του παλαίμαχου εκπαιδευτικού σημαίνει ετήσιο πρόστιμο € 3200.

Επίλογος

Ο αποκλεισμός των εκπαιδευτικών από τα επιδόματα τέκνου και τη φοιτητική χορηγία ισοδυναμεί με μείωση των καθαρών εισοδημάτων τους μέχρι 10%. Πρόκειται για  επιπρόσθετο χαράτσι το οποίο μαζί με τις φορολογίες, τις αποκοπές μισθών και το πάγωμα του τιμαρίθμου οδηγεί στην οικονομική καθίζηση των εκπαιδευτικών.

Είναι καιρός να ξυπνήσουμε και να αντιδράσουμε...

*ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


158