Απώλεια εμπιστοσύνης στην οικονομία από νοικοκυριά και επιχειρηματίες


«Το Δεκέμβριο 2012 το επιχειρηματικό κλίμα παρουσίασε μικρή βελτίωση με το Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 1,4 μονάδες σε σχέση με το Νοέμβριο. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε καλυτέρευση του κλίματος σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες λόγω αυξημένης ζήτησης το τελευταίο τρίμηνο, καθώς και ευνοϊκότερων εκτιμήσεων για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές ζήτησης.  Ωστόσο, το κλίμα μεταξύ των καταναλωτών κατέγραψε περαιτέρω επιδείνωση».

Αυτά αναφέρονται στις « Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας» του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, για το μήνα Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την έρευνα, παρά τη μικρή άνοδό του, ο ΔΟΣ παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα αντικατοπτρίζοντας την απώλεια εμπιστοσύνης στην οικονομία και τη μεγάλη αβεβαιότητα από την οποία διακατέχονται επιχειρηματίες και νοικοκυριά.

Η  έρευνα στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


141