Αποτελέσματα Εξετάσεων Ελληνικής Δακτυλογραφίας - Στενογραφίας Χειμερινής Περιόδου 2018


 Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τα αποτελέσματα Εξετάσεων Ελληνικής Δακτυλογραφίας - Στενογραφίας Χειμερινής Περιόδου 2018:

Δακτυλογραφία, Ανώτερο Επίπεδο - Δοκίμιο Ικανότητας

Α/Α    Αρ.           Υποψ. Επιτυχία
1      10309         Με Διάκριση
2      7563           Απλή Επιτυχία
3      10053         Απλή Επιτυχία
4      10381         Απλή Επιτυχία
5      10417         Απλή Επιτυχία

 Δακτυλογραφία, Δοκίμιο Ταχύτητας 6ης Νοεμβρίου 2018

Α/Α    Αρ. Υποψ.    λ.τ.λ.   % ακρίβεια
1      6527              46         98,90
2      7540               36        99,40
3      10053             36         99,50
4      10309             40       100,00
5      10380             37         99,70
6      10381             52         99,60

Δακτυλογραφία, Μέσο Επίπεδο - Δοκίμιο Ικανότητας
Α/Α   Αρ.         Υποψ. Επιτυχία
1      3130        Απλή Επιτυχία
2      7612        Απλή Επιτυχία
3      10413      Απλή Επιτυχία
4      10417      Απλή Επιτυχία

Δακτυλογραφία, Δοκίμιο Ταχύτητας 6ης Νοεμβρίου 2018
Α/Α      Αρ. Υποψ.      λ.τ.λ.       % ακρίβεια
1        8214                  37            98,70
2       10350                 35             98,00
3      10413                  37           100,00

Στενογραφία - 100 λ.τ.λ.
Α/Α    Αρ. Υποψ.      Επιτυχία
1       1854             Απλή Επιτυχία
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter23