Αποτελέσματα επιλογής υποψήφιων φοιτητών Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για θέσεις 2013-14


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνει τους υποψήφιους φοιτητές ότι έχει ολοκληρωθεί ο ηλεκτρονικός έλεγχος των πιστοποιητικών και μπορούν να πληροφορηθούν για τα αποτελέσματα εισδοχής στα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Τομέα Σπουδών http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx. Σε περίπτωση που συγκαταλέγονται στους επιτυχόντες ή επιλαχόντες, καλούνται να προχωρήσουν στην αποδοχή ή απόρριψη της θέσης μέχρι και την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013.
Η επιλογή των φοιτητών έγινε, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής που έχει θέσει το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών και ότι έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν κριθεί ως επιτυχόντες ή επιλαχόντες πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς στο ΑΠΚΥ επικυρωμένα από αρμόδια αρχή τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, μέχρι και τη Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013.
Σημειώνεται ακόμη, ότι οι υποψήφιοι που θα αποδεχτούν τις προσφερόμενες θέσεις, θα κληθούν σε εγγραφές μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2013. Παράλληλα, η εξόφληση του ποσού που θα αντιστοιχεί στις Θεματικές Ενότητες που θα επιλέξουν για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Μαΐου 2013.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών, στο [email protected]

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


109