Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για γνώση της Ελληνικής γλώσσας στα επίπεδα Α1, Α2, Β1


Τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν τα αποτελέσματα που αφορούν στη γραπτή εξέταση για πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας στα επίπεδα Α1, Α2, Β1 (5 Ιουλίου και 12 Ιουλίου 2014) στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους Κατοίκους της Κύπρου».

Κατάλογος A1
Κατάλογος A2
Κατάλογος B1

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


62