Αποτελέσματα του Διαγωνισμού για Αγορά Υπηρεσιών από Βοηθούς Εργαστηρίων στα ΜΙΕΕΚ


Ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://enimerosi.moec.gov.cv/e/aave1) τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Αρ. ΕΚΤ 08/18- Αγορά υπηρεσιών από Βοηθούς Εργαστηρίων στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) - Δημιουργία Μητρώου.

Στην ανάρτηση φαίνονται οι αιτήσεις που απορρίπτονται ή δε μοριοδοτούνται και ο λόγος απόρριψης ή μη μοριοδότησης, καθώς και η αναλυτική μοριοδότηση ανά ειδικότητα, των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, όσοι υποψήφιοι θεωρούν ότι υπάρχει παράλειψη ή λάθος στη μοριοδότηση/απόρριψή τους, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι ενστάσεις πρέπει:

  • να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpaideftes@mieek.ac.cy μέχρι την Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00
  • να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
  • να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας, τον αριθμό της αίτησης και το

τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονούμενου

  • να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονούμενου και όχι τη μοριοδότηση άλλου ή άλλων

υποψηφίων.

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν ή δεν μοριοδοτήθηκαν

Μοριοδότηση ανά Πρόγραμμα Σπουδών

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


503