Άρχισαν οι εγγραφές στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας Κύπρου για την εξασφάλιση Πτυχίου Θεολογίας


Η Εκκλησία της  Κύπρου ανακοινώνει ότι ο  Κλάδος «Θεολογία, 4 έτη, Πτυχίο» της «ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» και η Σχολή έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και έχουν εγγραφεί στο Μητρώο των Ι.Σ.Τ.Ε. - Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Το  προπτυχιακό  πρόγραμμα  της  Θεολογίας, «Θεολογία, 4 έτη, Πτυχίο», έχει διάρκεια τεσσάρων χρόνων κανονικής φοίτησης.

Η   προθεσμία   υποβολής   αιτήσεως   λήγει   στις 28 Αυγούστου. Για τις προϋποθέσεις εισδοχής, τις υποτροφίες και άλλες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Σχολής.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ισοκράτους 1-7, 1016, Λευκωσία, Κύπρος

Ηλεκτρονική διεύθυνση: admissions@theo.ac.cy

Τηλεφωνική Επικοινωνία: (+357) 22554625/22554601

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Σχολής

“Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή και, από τις 19 Ιουνίου 2015, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ι.Σ.Τ.Ε. του Υ.Π.Π. της Κύπρου με Αριθμό Εγγραφής: Υ.Π.& Π. 7.14.10.37. (φωτογραφία κάτω)

Το Πιστοποιητικό Καταχώρησης στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου 2015. Η σχετική γνωστοποίηση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26 Ιουνίου 2015 με την ΚΔΠ 221/2015.

Η «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου», βάσει του Κανονισμού της, ιδρύθηκε και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Για το λόγο αυτό διατηρεί χαμηλά δίδακτρα, τέτοια ώστε να μην παρακωλύεται η δυνατότητα φοίτησης και να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για θεμιτό ανταγωνισμό. Παρέχει, παράλληλα, στους φοιτητές, που έχουν εξασφαλίσει εγγραφή, κίνητρα και δυνατότητες για να διεκδικήσουν υποτροφία ή οικονομική βοήθεια, με σκοπό να τους βοηθήσει να καλύψουν μέρος ή το σύνολο των εξόδων φοίτησής”.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


203