Αυξημένος κατά €38,69 εκ. ο προϋπολογισμός του Υπ. Παιδείας, που συζητήθηκε στην Επ. Οικονομικών


Χαμπιαούρης: Παρατηρείται αύξηση των τακτικών δαπανών ύψους €37,15 εκ. και αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών ύψους €1,54 εκατομμυρίων 

ΚΥΠΕ - Ο προϋπολογισμός για το 2019 του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανέρχεται στο €1.078.639.125, παρουσιάζοντας για το 2019 συνολική αύξηση ύψους €38,69 εκατομμύρια, ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου, Κώστας Χαμπιαούρης.

Όπως είπε, συγκρίνοντας τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2018 με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό του 2019, παρατηρείται αύξηση των τακτικών δαπανών ύψους €37,15 εκ. και αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών ύψους €1,54 εκατομμυρίων.
Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής εξέτασε σήμερα, μεταξύ άλλων, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2019 και όπως ανέφερε ο κ. Χαμπιαούρης στην αρχική του τοποθέτηση,  ο προϋπολογισμός ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που απορρέουν από το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2019-2021, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Μαΐου 2018, και στο οποίο καθορίστηκαν οι ανώτατες οροφές ανά Υπουργείο, με σκοπό την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του κράτους.

 Στρατηγικός σχεδιασμός του ΥΠΠ για την τριετία 2019 – 2021
Ο κ. Χαμπιαούρης αναφέρθηκε και στις οκτώ στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Παιδείας για την τριετία 2019 – 2021. Συγκεκριμένα, είπε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου αφορά την ανάπτυξη, επιμόρφωση και ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης, τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και των σχολικών μονάδων, την αναβάθμιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, τη στήριξη και ενίσχυση κάθε μαθητή, με αναγνώριση της διαφορετικότητας, την ενίσχυση και αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση και αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ανάπτυξη, προβολή και διαφύλαξη της πολιτιστικής δημιουργίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προώθηση του αθλητισμού, την αποτελεσματική και ενεργή συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι.
Είπε, επίσης, ότι το όραμα τους είναι η διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Όσον αφορά τις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας για την αναδιοργάνωση της δομής και λειτουργίας του, ο κ. Χαμπιαούρης είπε ότι η νέα δομή του Υπουργείου έχει ως σκοπό την προαγωγή της σύγχρονης και χρηστής διοίκησης, καθώς και τη δημιουργία ευέλικτων επιμέρους δομών, που να επιτρέπουν την πιο αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεων του, όπως αυτές καθορίζονται στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό.

Ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού
«Όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτό το διάστημα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επεξεργάζεται το ζήτημα της ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες κυβερνητικές αρχές. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα αποτελέσει μια αυτόνομη διοικητική δομή για τον πολιτισμό και για τις τέχνες, η οποία προωθεί την πολιτιστική δημιουργία και θα αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσω μιας ενιαίας στρατηγικής», πρόσθεσε.
Είναι σημαντικό να λεχθεί, συνέχισε ο Υπουργός Παιδείας, ότι με την πρώτη πρόσληψη Λειτουργών Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΛΕΠ) επιχειρείται να διορθωθεί μια διαχρονική στρέβλωση που υπήρχε στο Υπουργείο, όπου η απουσία μόνιμων λειτουργών δεν μπορούσε να διασφαλίσει, στον απαιτούμενο βαθμό, τη συνέχεια και τη συνέπεια στην εκπαιδευτική πολιτική, μέσα και από την αξιοποίηση της εμπειρίας και της θεσμικής μνήμης των λειτουργιών αυτών.  

Προκηρύσσονται άλλες 40 θέσεις
«Προχωρούμε αυτές τις μέρες με την πρόσληψη τεσσάρων ΛΕΠ και το Γενάρη προκηρύσσονται άλλες 40 θέσεις που θα αντικαταστήσουν αποσπασμένους εκπαιδευτικούς για να στελεχωθεί το Υπουργείο με μόνιμους εκπαιδευτικούς», συμπλήρωσε.
Αναφορικά με τις σχολικές εφορείες, ο κ. Χαμπιαούρης είπε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διαμόρφωσης νέας νομοθεσίας για τον εκσυγχρονισμό των σχολικών εφορειών, αξιοποιώντας την τεχνική βοήθεια που έχει εξασφαλιστεί από την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
«Μέσα από τη νέα νομοθεσία προωθείται η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που παρουσιάζονται λόγω και της ασάφειας που χαρακτηρίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Έχει προηγηθεί διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους, συνεισφέροντας στην προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και διασφάλισης της χρηστής διοίκησης», συμπλήρωσε.

  Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος
Αναφορικά με την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, ο Υπουργός Παιδείας είπε, μεταξύ άλλων, ότι έχει να κάνει με την εφαρμογή σε όλες τις τάξεις του λυκείου των κατευθύνσεων επιλογής μαθημάτων, με τη λειτουργία αθλητικών και μουσικών γυμνασίων και λυκείων, με την ολοκλήρωση και εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων λυκείου και αναπροσαρμογή των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας για τα μαθήματα της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, στη βάση του πραγματικού διδακτικού χρόνου, με την ανάπτυξη, επιμόρφωση και ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης, με το νέο σύστημα διορισμών, με τους νέους κανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών και με τον εκσυγχρονισμό του θεσμού των παγκύπριων εξετάσεων.
Ανέφερε, παράλληλα, ότι στον προϋπολογισμό του 2019 έχουν περιληφθεί 20 νέες θέσεις εκπαιδευτικών ψυχολόγων για περαιτέρω στήριξης των δράσεων της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Κυριάκος Χατζηγιάννης, σε δηλώσεις του είπε ότι παρουσιάστηκαν από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας διάφορες δράσεις, διάφορα προγράμματα, τα οποία όντως κινούνται προς την απόλυτη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα και να εμβολιαστεί με πολιτικές που χρειάζεται, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις διεθνείς απαιτήσεις.
Ο κ. Χατζηγιάννης έκρουσε, παράλληλα, τον κώδωνα του κινδύνου και πρόσθεσε ότι υπάρχει ανησυχία ως προς την αύξηση των τακτικών δαπανών, 37 εκατομμύρια, σε αντίθεση με τις αναπτυξιακές δαπάνες που αυτές αυξάνονται μόνο 1,5%.
«Το 2021 με αυτή την πορεία πραγμάτων, εάν δεν προχωρήσουμε σε εξορθολογισμό, σε συγύρισμα των οικονομικών του Υπουργείου Παιδείας, σίγουρα θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Πρέπει και επιβάλλεται επειγόντως να δούμε τι θα κάνουμε με το θέμα του υπολογισμού των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μηχανισμός ο οποίος θα ελέγχει και εκτός Υπουργείου Παιδείας, εκείνες τις ανάγκες που μας προτείνουν κάθε χρόνο», σημείωσε.   

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κ. Γεωργίου, σε δηλώσεις του είπε ότι η  καλοκαιρινή μπόρα στην παιδεία, πρόσκαιρα, ξεπεράστηκε, αλλά η καταιγίδα, μάλλον, έρχεται.
«Τα μεγάλα ζητήματα της εκπαίδευσης παραμένουν άθικτα. Και οι πληγές που την ταλανίζουν ανεπούλωτες. Η παιδεία- εκπαίδευση των παιδιών μας ασφυκτιά από τις προχειρότητες, τους επικοινωνιακού χειρισμούς και την έλλειψη οράματος της Κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη- ΔΗΣΥ. Εμείς, μαζί και με άλλες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δυνάμεις, θα συμβάλουμε με τις εισηγήσεις μας, στη συνδιαμόρφωση του κοινού οράματος για το πραγματικό κυπριακό σχολείο του μέλλοντος. Το έχει ανάγκη ο τόπος και τα παιδιά μας», πρόσθεσε.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου, σε δηλώσεις του είπε ότι ο φετινός προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τον περσινό.
«Είναι γεγονός ότι ο Υπουργός με την κατάθεση του οράματος του, το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2019-2021, καθορίζει στρατηγικές και δράσεις για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Παρατηρούμε συγχρόνως αδυναμίες οι οποίες αφορούν την απουσία χρονοδιαγράμματος , υλοποίησης των δράσεων και πρακτικών λύσεων. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στα γεγονότα του καλοκαιριού με τις απαράδεκτες και  αιφνιδιαστικές αποφάσεις της Κυβέρνησης στο πλαίσιο του  εξορθολογισμού της παιδείας, οι οποίες καταστρατήγησαν το θεσμοθετημένο θεσμικό διάλογο και οδήγησαν σε μια άνευ προηγουμένου κρίση και ρήξη στην παιδεία», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος και Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης, σε δηλώσεις του είπε ότι παρά την αύξηση των παρεχόμενων κονδυλίων, τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν την εκπαίδευση τα οποία απασχόλησαν κοινωνία μέσα από απεργίες, κινητοποιήσεις και μέτρα και αντιδράσεις και συζητήσεις το καλοκαίρι, παραμένουν.
«Δεν φαίνεται να προχωρά ο διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικών, γονιών και Υπουργείου, που θα πρέπει να εμπλέξει και άλλους φορείς. Δεν φαίνεται να προχωρά η επίλυση των προβλημάτων όπως καταγράφηκαν από την ίδια την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και θέλω να εκφράσω μεγάλη ανησυχία», κατέληξε.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

271