Αυξήθηκαν κατά 5% οι μαθητές που προτίμησαν φέτος τις Τεχνικές Σχολές


«Εκ πρώτης όψεως, τα τελευταία δυο χρόνια, ιδιαίτερα φέτος, υπάρχει μια ελαφρά αυξητική τάση στην εγγραφή μαθητών, που κυμαίνεται γύρω στο 5%. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτό το 5%, επειδή στη Μέση Γενική Εκπαίδευση υπήρξε μείωση λόγω της υπογεννητικότητας.

Ο αριθμός των μαθητών και μόνο, δεν είναι αρκετός για να θεωρείται επιτυχία για την Τεχνική. Είναι και η ακαδημαϊκή ικανότητα των μαθητών που θα μπουν στην Τεχνική Εκπαίδευση. Και σε αυτό το επίπεδο είμαστε αισιόδοξοι αφού υπάρχουν καλές ενδείξεις τα τελευταία χρόνια. Έρχονται καλοί και άριστοι μαθητές για να εγγραφούν στην Τεχνική, ιδιαίτερα στη θεωρητική κατεύθυνση. Φυσικά έρχονται και μέτριου επιπέδου αλλά και αδύνατοι. Εμείς τους καλωσορίζουμε όλους. Η άποψη της Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι ότι μπορεί να βοηθήσει όλους τους μαθητές, από τους πιο αδύνατους μέχρι τους πιο δυνατούς. Έχουμε παραδείγματα καλών μαθητών που μπήκαν στην Τεχνική και σήμερα διαπρέπουν στον τομέα τους.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


159