Αυτά θα ισχύουν για τις αφυπηρετήσεις εκπαιδευτικών Μέσης μέχρι το 2016


 Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή για το συνταξιοδοτικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην ΟΕΛΜΕΚ αφού θα υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς Μέσης να αφυπηρετούν στα 65 και της Δημοτικής στα 62. Εγκρίθηκε δηλαδή η πρόνοια για επιπρόσθετα δύο χρόνια μέχρι την αφυπηρέτηση. Αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια στις τάξεις της ΟΕΛΜΕΚ  αφού θεωρήθηκε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία στη Μέση οι καθηγητές να αφυπηρετούν στα 63, παρά το γεγονός ότι ακόμη φέτος (2012-13) είναι η πρώτη χρονιά που επεκτείνεται το όριο αφυπηρέτησης στα 61χρόνια.

Η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί ότι θα ήταν πιο δίκαιο, το όριο να επεκταθεί από τα 61 που βρίσκεται σήμερα, στα 63, θεωρώντας ότι στα 65 είναι μεγάλη ηλικία για να βρίσκεται ο εκπαιδευτικός στην έδρα. Μέσα από το  νομοσχέδιο που ψηφίστηκε φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που το Σεπτέμβριο θα έχουν κάνει τον ένα επιπλέον χρόνο υπηρεσία (στα 61 τους ) θα αφυπηρετήσουν οριστικά.

Επίσης προνοείται ότι όσοι εκπαιδευτικοί που συμπληρώσουν την περίοδο 1/9/2012 - 31/8/2013 τα 60 τους χρόνια θα συνεχίσουν μέχρι τα 62 ½

Τέλος όσοι συμπληρώνουν μετά την 1η Σεπτεμβρίου το 2016 τα 60 τους θα αφυπηρετούν στα 65 τους.

Αυτά προς το παρόν επιβαρύνουν και την κατάσταση με τους διορισμούς αφού στη Μέση, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, παρόλο που θα υπάρχουν τυπικά αφυπηρετήσεις, δε θα υπάρχουν αρκετές θέσεις, λόγω των πολλών πρόωρων αφυπηρετήσεων και λόγω της αύξησης των ωρών διδασκαλίας που επιβλήθηκε μέσω του κυβερνητικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Έτσι θα παρατηρηθεί το πρόβλημα του μη επαναδιορισμού των 500 συμβασιούχων και εκτάκτων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


172