Αυτές είναι οι αφυπηρετήσεις κατά κλάδο στη Μέση Γενική μέχρι το 2017


Ο λόγος που δεν υπάρχουν κάθε χρόνο αφυπηρετήσεις είναι γιατί από το 2012 θα εφαρμοστεί σταδιακά, η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης από τα 60 στα 63. Τα στοιχεία που δημοσιεύουμε κατατέθηκαν υπό μορφή εγγράφου στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.


Πρώτη σειρά το 2013

Με αυτά τα δεδομένα, οι επόμενες αφυπηρετήσεις θα γίνουν στις 31 Αυγούστου του 2013 γι’ αυτούς που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 1951 μέχρι τις 31 Αυγούστου του 1952.

Κατά κλάδο οι αφυπηρετήσεις είναι οι εξής:

Θεολόγοι 7 , Φιλόλογοι30 , Μαθηματικοί 12 , Φυσικοί 2, Φυσιογνώστες – Βιολόγοι 5 , Χημικοί 6 , Γεωγράφοι 0 , Αγγλικών 29 , Γαλλικών 8, Ιταλικών 0, Ισπανικών 0 , Γερμανικών 1 , Ρωσικών 0, Τουρκικών 0, Εμπορικών 20, Φυσικής Αγωγής 11 , Μουσικής 1 , Τέχνης 1, Φωτογραφικής Τέχνης 0 , Οικιακής Οικονομίας 4, Πληροφορικής 1 , Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 10 Συμβουλευτικής 0, Θεάτρου 0.

 

Δεύτερη σειρά το 2015

Οι επόμενες αφυπηρετήσεις θα γίνουν στις 31/8/2015 για όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1/9/1952-31-8/1953.

Κατά κλάδο:

Θεολόγοι 8 , Φιλόλογοι 36, Μαθηματικοί 5, Φυσικοί 3, Φυσιογνώστες – Βιολόγοι 1 , Χημικοί 9 , Γεωγράφοι 0 , Αγγλικών 29 , Γαλλικών 11, Ιταλικών 1, Ισπανικών 0, Γερμανικών 1 , Ρωσικών 0, Τουρκικών 0, Εμπορικών 16, Φυσικής Αγωγής 15 , Μουσικής 2 , Τέχνης 1, Φωτογραφικής Τέχνης 0 , Οικιακής Οικονομίας 4, Πληροφορικής 0 , Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 13 Συμβουλευτικής 0, Θεάτρου 0.

 

Τρίτη σειρά ο 2017

Η τρίτη σειρά αφυπηρετήσεων λόγω επέκτασης του ορίου, θα γίνει στις 31/8/2017 για όσους γεννήθηκαν από 1/9/1953 μέχρι 31/8/1954

Κατά κλάδο:

Θεολόγοι 6 , Φιλόλογοι 65, Μαθηματικοί 13, Φυσικοί 2, Φυσιογνώστες – Βιολόγοι 5 , Χημικοί 7 , Γεωγράφοι 0 , Αγγλικών 47 , Γαλλικών 12, Ιταλικών 0, Ισπανικών 0, Γερμανικών 0 , Ρωσικών 0, Τουρκικών 0, Εμπορικών 21, Φυσικής Αγωγής 19 , Μουσικής 2, Τέχνης 3, Φωτογραφικής Τέχνης 0 , Οικιακής Οικονομίας 7, Πληροφορικής 1 , Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 7 Συμβουλευτικής 1, Θεάτρου 0.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


195