Αυτή είναι η εικόνα των διορισμών στην Ειδική Εκπαίδευση


Σύμφωνα με το μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Αλέκο Κουράτο, σήμερα υπηρετούν στην Ειδική Εκπαίδευση 537 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς, οι 9 είναι διευθυντές, 37 βοηθοί διευθυντές, και 372 κατέχουν θέση με μόνιμο διορισμό. Επιπλέον υπηρετούν 119 συμβασιούχοι. Συνολικά λειτουργούν εννέα σχολεία ειδικής εκπαίδευσης.

Από πλευράς διορισμών και στελέχωσης των σχολείων Εδικής Εκπαίδευσης, ο πίνακας είναι κατατοπιστικός.

 

Ειδικότητα                          Κατάλογος                          Άτομα               αρ. αιτητών στον

                                         Φεβρ.2011                                                       κατάλογο 2011

 

Μαθησιακά                         117……………………………67…………………………….318

Λογοθεραπεία                     54……………………………30…………………………… 322

Κωφά                                    4….......……………………...3………………………………. 5

Φυσιοθεραπείας                18……………………………....6……………………………..177        

Εργοθεραπείας                  21………...……………………8………………………………..66

Ειδικής Γυμναστικής           6……..………………………..3…………………………...…...60

Μουσικοθεραπείας            4……………………………,,...2…….………………………….10

 

Από τον πιο πάνω πίνακα των ατόμων που διορίστηκαν, περιλαμβάνονται και μονιμοποιήσεις 43 εκπαιδευτικών των Μαθησιακών, 15 της Λογοθεραπείας, 3 της Ειδικής Γυμναστικής και 2 της Μουσικοθεραπείας.

Σημειώνεται ότι οι τέσσερις τελευταίες ειδικότητες μπορούν να διδάξουν μόνο στα ειδικά σχολεία, ενώ των Μαθησιακών και της Λογοθεραπείας σε όλα τα σχολεία. Των Κωφών εκτός από τη σχολή Κωφών μπορούν να διδάξουν σε σχολεία με ανάγκες του τομέα.

Αν κοιτάξει κανείς στον πίνακα μέχρι ποιον αριθμό είναι διορισμένοι οι σημερινοί συμβασιούχοι, τον αριθμό των ατόμων που διορίζονται κάθε χρόνο καθώς και τον αριθμό των εγγεγραμμένων συνειδητοποιεί ότι οι πιθανότητες διορισμού των περισσότερων είναι μηδαμινές.

Όμως μας τόνισε ο κ. Κουράτος υπάρχουν συμβασιούχοι που δεν είναι εξασφαλισμένοι ότι θα έχουν τη θέση και τον επόμενο χρόνο, επειδή κάποια προβλήματα στα παιδιά σταματούν να υφίστανται.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


170