Αυτούσια η απάντηση του ΥΠΠ στην ΟΛΤΕΚ επί των εισηγήσεων της για τον εξορθολογισμό της εκπαίδευσης


  6 εισηγήσεις της ΠΟΕΔ και 6 τοποθετήσεις του Υπουργείου Παιδείας  

To Paideia-News στο πλαίσιο της σφαιρικής ενημέρωσης των αναγνωστών του παραθέτει αυτούσια την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας επί των εισηγήσεων της ΟΛΤΕΚ για εξορθολογισμό της εκπαίδευσης όπως αυτή δόθηκε την Τετάρτη στην Οργάνωση των Καθηγητών Τεχνικής. 

«Υποβάλλονται πιο κάτω οι θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) σχετικά με τις εισηγήσεις που παραδόθηκαν από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, την Παρασκευή 3 Αυγούστου και ώρα 8:00 μ.μ.

1. Εισήγηση ΟΛΤΕΚ: «Μετάταξη Μόνιμων Εκπαιδευτικών»: Μετάταξη μόνιμων Εκπαιδευτικών που πλεονάζουν λόγω των εκπαιδευτικών αναγκών που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου Ωρολογίου Προγράμματος και της νέας Δομής του Λυκείου, μετά την κατάργηση του Ενιαίου Λυκείου. Νοείται ότι από την όποια μετάταξη δεν θα επηρεάζονται τα εργασιακά δικαιώματα των εν λόγω εκπαιδευτικών.

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Τη σχολική χρονιά 2018-2019 θα προκύψει, λόγω της εκπαιδευτικής αλλαγής που διενεργήθηκε στη Μέση Εκπαίδευση (μετάβαση από το Ενιαίο Λύκειο στις κατευθύνσεις μαθημάτων), πλεονάζον προσωπικό (4,2 καθηγητές) σε τέσσερις ειδικότητες (Ιταλικών, Τουρκικών, Γερμανικών και Φωτογραφίας). Οι πιο πάνω εκπαιδευτικοί θα κατανεμηθούν, ανά επαρχία, για να ενισχύσουν τις σχολικές μονάδες σε θέματα παραβατικότητας (κατόπιν στοχευμένης επιμόρφωσης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης), αναπλήρωσης άλλων εκπαιδευτικών λόγω έκτακτης ανάγκης κ.ά. Είναι μια νέα πολιτική ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών μονάδων που το έχουν ανάγκη.

Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημανθεί ότι σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα μετάταξης προσωπικού της εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε άλλα τμήματα και υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, το ΥΠΠ εξετάζει σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία και στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής το ενδεχόμενο δημιουργίας του απαραίτητου νομικού πλαισίου και της δυνατότητας για μετάταξη τυχόν «πλεονάζοντος» εκπαιδευτικού προσωπικού και προώθηση της κινητικότητας.

Το θέμα της μετάταξης μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου από τον Σεπτέμβρη 2018.

2. Εισήγηση ΟΛΤΕΚ. «Επιμόρφωση ΒΔ»: Αναστολή του Προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τους Β/Δ, που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠΠ, αλλά και δικαίωμα των ίδιων των εκπαιδευτικών για τη συνεχή τους μάθηση και ανάπτυξη. Ιδιαίτερα η επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης είναι αναγκαία στην προσπάθεια καλλιέργειας της παιδαγωγικής αυτονομίας του σχολείου. Τα στελέχη της εκπαίδευσης καλούνται να αποτελέσουν βασικούς συντελεστές της αλλαγής στο σχολείο, ως μέλη της διευθυντικής ομάδας.

Οι συνέπειες από ενδεχόμενη αναστολή των προγραμμάτων για τα διοικητικά στελέχη θα είναι σημαντικά αρνητική ως προς την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης σύνθετων διοικητικών ζητημάτων (προγραμματισμός, σχέδια δράσης, παιδαγωγική καθοδήγηση εκπαιδευτικών, αποτελεσματική εποπτεία εκπαιδευτικών των διαφόρων ειδικοτήτων), προβλημάτων των σχολικών μονάδων (π.χ. παραβατικότητας, σεξουαλική παρενόχληση) και την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών.

Ως εκ τούτου, το ΥΠΠ προτείνει τα ακόλουθα δύο εναλλακτικά σενάρια για τη διεξαγωγή του εν λόγω προγράμματος:

α) Πραγματοποίηση του προγράμματος σε απογευματινό χρόνο. Στους συμμετέχοντες ΒΔ που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα προσφερθούν διευκολύνσεις (ώρα αποχώρησης από το σχολείο). Με το μέτρο αυτό θα εξοικονομηθούν 1,3 περίπου καθηγητές.

ή

β) Συνέχιση διεξαγωγής του προγράμματος σε πρωινό χρόνο αλλά με αναδιαμόρφωσή του. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα παραχωρείται ελάφρυνση στα διδακτικά καθήκοντα των συμμετεχόντων ΒΔ. Με το μέτρο αυτό θα εξοικονομηθούν 1,3 περίπου καθηγητές.

3. Εισήγηση ΟΛΤΕΚ: «Πρόωρες Αφυπηρετήσεις»: Κάλυψη των πρόωρων αφυπηρετήσεων, οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, υπερβαίνουν τις τριάντα (30) (από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι και σήμερα).

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό που δημιουργούνται από πρόωρες αφυπηρετήσεις καλύπτονται από διορισμό συμβασιούχων καθηγητών. Στις περιπτώσεις που οι πρόωρες αφυπηρετήσεις ισχύουν μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τότε οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτονται με διορισμό αντικαταστατών - καθηγητών.

4. Εισήγηση ΟΛΤΕΚ: «Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης Εκπαιδευτικών»: Παροχή κινήτρων για πρόωρη αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών (βλ. κατάργηση σχετικών επιβαρύνσεων).

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Το θέμα αφορά το σύνολο των κρατικών υπαλλήλων και όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς. Ως εκ τούτου, το ζήτημα των σχετικών επιβαρύνσεων αφορά ευρύτερη κυβερνητική πολιτική.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, το ΥΠΠ επιφυλάσσεται να εξετασειΓ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, τη δυνατότητα να προταθεί κάποιο ειδικό σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης εκπαιδευτικών.

5. Εισήγηση ΟΛΤΕΚ: Έγκριση δέκα (10) νέων θέσεων που αποτελούν πρόσθετες ανάγκες για την ομαλή λειτουργία των Ειδικών Σχολείων.

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Το θέμα αφορά τον ευρύτερο εξορθολογισμό, ωστόσο θα επανεξετασθεί στο πλαίσιο της φετινής στελέχωσης και αν προκύπτουν ανάγκες, θα ικανοποιηθούν.

6. Εισήνηση ΟΛΤΕΚ:  Έγκριση είκοσι (20) περίπου θέσεων Εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ΜΙΕΕΚ, τα οποία ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Για τη σχολική χρονιά 2018-2019, όπως και για τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, οι απαραίτητες θέσεις στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) έχουν εξασφαλισθεί. Στόχος είναι ο μερικός διαχωρισμός του προϋπολογισμού των ΜΙΕΕΚ από τον προϋπολογισμό της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ). Αυτό θα διευκολυνθεί μέσα από τον εξορθολογισμό στον οποίο στοχεύουμε.

Το ΥΠΠ ανέμενε να καταθέσετε γραπτώς τις εισηγήσεις σας σχετικά με τις μειώσεις σε διδακτικό χρόνο και τα μέτρα του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση του Προεδρικού της 27ης Ιουλίου 2018, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και στη μεταξύ μας συνάντηση στις 5 Αυγούστου 2018. Εντούτοις, στην επιστολή σας ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2018, δεν περιέχονται απόψεις και αντιπροτάσεις επί των μέτρων του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων μειώσεων που οδηγούν στον εξορθολογισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Επίσης, δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη και οι σχετικές συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Αντίθετα, με όσα εισηγείστε ενδέχεται να προκύψει αποδυνάμωση της διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του δημόσιου σχολείου, καθώς και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Επιπλέον, ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να δημιουργηθούν προβλήματα στη στελέχωση των σχολικών μας μονάδων.

Η όλη προσπάθεια για εξορθολογισμό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απαξίωση του σημαντικού έργου που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί. Αντίθετα, σκοπός είναι να αξιοποιηθούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί, τα προσόντα, η εμπειρία και οι γνώσεις τους στο πεδίο του διδακτικού έργου, πάντοτε βέβαια στο πλαίσιο των συμβατικών δεδομένων που ισχύουν και μέσα από λογικές διευθετήσεις.

Προσβλέπουμε στη συνέχιση ενός εποικοδομητικού διαλόγου προκειμένου να ξεκινήσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει ήδη γίνει από το ΥΠΠ, σε συνεργασία με την ΕΕΥ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


109