Βιωματικό εργαστήρι για εκπαιδευτικούς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον Πεδουλά


Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 20 Απριλίου από το Πανεπιστήμιο Frederick και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το βιωματικό εργαστήρι για εκπαιδευτικούς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά.

Οι 30 συμμετέχοντες στο εργαστήρι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου JUNIPERCY (LIFE10 NAT/CY/717) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE+. Το υλικό επικεντρώνεται στο Δίκτυο Natura 2000, στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους και τον οικότοπο του δενδρώδη Αόρατου (*9560). Επίσης, είχαν την δυνατότητα να εφαρμόσουν επιλεγμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο.

Το έργο JUNIPERCY το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick και την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας, έχει ως σκοπό την μακροπρόθεσμη διατήρηση και αποκατάσταση των ενδημικών δασών με Αόρατο (Juniperusspp.).

Κοινή διαπίστωση και συμπέρασμα όλων των συμμετεχόντων είναι η ανάγκη ενίσχυσης της συχνότητας βιωματικής εκπαίδευσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η άτυπη εκπαίδευση στο πεδίο με την χρήση απλών και επιστημονικά ορθά δομημένων εργαλείων μάθησης, αποδείχθηκε για ακόμα μία φορά ως αναντικατάστατη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η επαφή των εκπαιδευτικών και η μεταφορά βιωματικών γνώσεων από εξειδικευμένους επιστήμονες, κατέδειξε την ανάγκη όπως καταστεί η εκπαίδευση στο πεδίο ένας από τους βασικούς πυλώνες μάθησης των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Η κύρια εισήγηση των συμμετεχόντων στο εργαστήρι, αφορά στην ανάγκη ενίσχυσης της βιωματικής εκπαίδευσης ως το κύριο μέσο - εργαλείο δημιουργίας συνείδησης αειφορίας και αλλαγής της υφιστάμενης υπερκαταναλωτικής στάσης ζωής – κουλτούρας, τόσο στους μαθητές, όσο και στους εκπαιδευτικούς.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


163