Βουλή και Υπ. Οικονομικών αγνόησαν επιστολή της ΟΕΛΜΕΚ για το συνταξιοδοτικό


Η Βουλή αγνόησε επιστολή της Οργάνωσης των Καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ) μέσω του νομικού της συμβούλου Δημοσθένη Στεφανίδη, για να μην ψηφίσει το τροποιητικό νομοσχέδιο για την υποχρεωτική αφυπηρέτηση των εκπαιδευτικών Μέσης.

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα paideia-news.com δημοσιεύει αυτούσια την επιστολή:

«Πρόεδρο και Μέλη

Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής

Λευκωσία
Αξιότιμοι κύριοι

ΘΕΜΑ: Ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης καθηγητή αναφορικά με το 610 έτος της ηλικίας του.
Ενεργώντας κατ' εντολή και εξουσιοδότηση των πελατών μας, ΟΕΛΜΕΚ, αναφέρουμε, καταρχάς, ότι με βάση των περί Συντάξεων (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόμο του 2010 εισήχθη τροποποιητικά η πρόνοια (εδάφιο 1Α του Άρθρου 12) η επιφύλαξη ότι «Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή, ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του μεταξύ της 1πς Σεπτεμβρίου του 2011 και της 31 ης Αυγούστου 2012, και των δυο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των 61 ετών:»
Συναφώς, σε συνάρτηση με τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο του 2012 και της σχετικής συμφωνίας με την Τρόικα για επέκταση του σχετικού ορίου αφυπηρέτησης κατά 2 έτη, παρατηρούμε τη δυσαρμονία της δέσμευσης αυτής με την πιο πάνω πρόνοια του Νόμου καλώντας σε αποκαταστική ρύθμισή της ώστε να συνάδει με το περιεχόμενο της σχετικής δέσμευσης.
Δημοσθένης Στεφανίδης
Ιεροθέου, Καμπέρης & Σία Δ.Ε.Π.Ε Δικηγόροι
Κοιν.: Υπουργό Οικονομικών»

  Το paideia-news.com αργότερα νέα είδηση για το συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


186