Βυζαντινολογική Εταιρία Κύπρου: Τρίτο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντνών και Μεσαιωνικών Σπουδών (ΣΒΜΣ)


Πρόσκληση υποβολής Εισηγήσεων Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής: 6η Σεπτεμβρίου 2019

Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου απευθύνει πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων για το Τρίτο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 17, 18 και 19 Ιανουαρίου 2020.

Επίτιμος Πρόεδρος: Θεόδωρος Γιάγκου, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κεντρικός Ομιλητής: Enrico Zanini, Καθηγητής, Universita di Siena

Eρευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν ειδικές μελέτες, ερευνητικές εργασίες και προγράμματα, αλλά και εκθέσεις έργων σε εξέλιξη, στα πεδία της !στορίας, Aρχαιολογίας, Tέχνης, Aρχιτεκτονικής, Λογοτεχνίας, Φιλοσοφίας και Θεολογίας στην Κύπρο και την ευρύτερη Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή, Μεσαιωνική και Οθωμανική περίοδο.

Γλώσσες Συνεδρίου: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή:

Νικόλας Μπακιρτζής (Πρόεδρος), Σταύρος Γεωργίου, Ντόρια Νικολάου, Ανδριανή Γεωργίου, Χριστίνα Κάκκουρα, Ράνια Μιχαήλ, Θωμάς Κωστή, Ουρανία Περδίκη, Δέσποινα Παπαχαραλάμπους, Θανάσης Κουτουπάς, Χριστίνα Ροδίτου, Ανδρέας Φούλιας.

Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής (βλ. οδηγίες παρακάτω):

Τη δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο πρέπει να συνοδεύει περίληψη έκτασης 300 έως 500 λέξεων, που να συνοψίζει το περιεχόμενο της προτεινόμενης παρουσίασης και να υπο­δεικνύει την πρωτότυπη επιστημονική της συνεισφορά.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να υποβάλετε τις περιλήψεις σας χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές μας φόρμες στους παρακάτω συνδέσμους:

Υποβολή περιλήψεων: https://forms.gle/BEyHbKaDZNTBjxff6

Προτάσεις για συνεδρίες, που να περιλαμβάνουν μέχρι και πέντε συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν μαζί από τον συντονιστή της προτεινόμενης συνεδρίας μαζί με τον τίτλο της.

Υποβολή συνεδριών: https://forms.gle/DEB38CDQDkMcbD5x8

Οι προτεινόμενες συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση το περιεχόμενο των υποβληθέντων περιλήψεων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν στους συγγραφείς με ηλε­κτρονικό μήνυμα στις αρχές Οκτωβρίου 2019. Οι αποδεκτές παρουσιάσεις θα οργανωθούν σε συνεδρίες ανάλογα με τη θεματική τους. Ο κάθε εισηγητής δύναται να συμμετέχει με μία και μόνο παρουσίαση, η οποία να μην υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν στο "Βιβλίο Περιλήψεων" του συνεδρίου.

Βραβεία Καλύτερων Εισηγήσεων Φοιτητών: Οι καλύτερες εισηγήσεις μεταπτυχιακών φοιτη­τών ή υποψηφίων διδακτόρων θα επιλεγούν και θα βραβευτούν με το πέρας του συνεδρίου.

Το συνέδριο οργανώνεται από τη Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου.

Για πληροφορίες εγγραφής στην Εταιρεία επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας:

http://www.byzantinistsociety.org.cy

Για ερωτήσεις επικοινωνείτε με τη διεύθυνση: [email protected]

Οδηγίες για την προετοιμασία των δηλώσεων συμμετοχής και των περιλήψεων:

Στην ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής, θα σας ζητηθούν οι παρακάτω πληροφορίες:

Όνομα, τίτλος, θέση, ιδρυματική σχέση (π.χ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο), ηλεκτρονική διεύθυν­ση, διεύθυνση, τηλέφωνο, τίτλος εισήγησης, περίληψη.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε τεχνικές δυσκολίες με την ηλεκτρονική φόρμα, μπορείτε επίσης να μας στείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]). ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

Η δισέλιδη δήλωση συμμετοχής να ετοιμαστεί ως ένα αρχείο Microsoft WORD. Γραμ­ματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος 12. Διάστημα γραμμής: μονό.

Εξώφυλλο:

Συμπεριλάβετε τις παρακάτω πληροφορίες με την ακόλουθη σειρά. Παρακαλούμε όπως ευθυγραμμίσετε το κείμενο αριστερά και αφήσετε κενή γραμμή ανάμεσα στις πληροφορίες:

Όνομα, τίτλος, θέση, ιδρυματική σχέση (π.χ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο), διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τίτλος εισήγησης.

Περίληψη:

Γραμμή Τίτλου: Όχι τίτλος σε κεφαλαία. Όχι μεγαλύτερος από δύο γραμμές. Έντονη (bold) γραμματοσειρά, στο κέντρο. Αφήστε κενή γραμμή.

Γραμμή συγγραφέα: Όνομα συγγραφέα και ακολούθως το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται σε παρένθεση ή, για ανεξάρτητους ερευνητές η πόλη. Όχι τίτλος ή πτυχία (π.χ. Καθ., Δρ., Υποψήφιος Διδάκτωρ). Έντονη γραμματοσειρά, στο κέντρο. Μικρά γράμματα, κεφαλαία τα πρώτα γράμματα λέξεων. Αφήστε δύο γραμμές κενές.

Κείμενο περίληψης: Όχι κενό διάστημα στην πρώτη γραμμή παραγράφων. Αφήστε μία γραμμή κενή ανάμεσα στις παραγράφους. Ξένες λέξεις να μεταγραφούν και να αποδοθούν με πλάγιους χαρακτήρες. Όχι υποσημειώσεις ή εικόνες. Κάθε συγγραφέας φέρει την πλήρη ευθύνη για την περίληψή του, η οποία θα δημοσιευθεί στο Βιβλιάριο Περιλήψεων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


656