ΔΑΑΕ: Διοργάνωση της 2ης Συνάντησης Θεματικής Ομάδας Κρατών Μελών της Διαδικασίας της Μπολόνια


 Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), ανακοινώνει τη διοργάνωση της 2ης Συνάντησης της Θεματικής Ομάδας Κρατών Μελών της Διαδικασίας της Μπολόνια και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης  (European Higher Education Area) για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, όπως και της Συνάντησης Ομοτίμων για ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών για τη Διασφάλιση της Ποιότητας σε κοινά Προγράμματα (Joint Programmes). Οι πιο πάνω Συναντήσεις θα λάβουν χώρα στις 27-29 Μαΐου 2019 στο ξενοδοχείο «Atlantica Miramare» στη Λεμεσό.

 Η Κύπρος, το Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα) και η Γεωργία είναι συμπροεδρεύουσες χώρες στις πιο πάνω Συναντήσεις, στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι 35 χωρών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης,  εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  καθώς και εκπρόσωποι άλλων εμπλεκομένων Ευρωπαϊκών Οργανισμών και Φορέων. Στις διαδικασίες θα συμμετέχουν, από Κυπριακής πλευράς, λειτουργοί της ΔΑΑΕ και λειτουργοί του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

 Αξίζει να αναφερθεί ότι οι χώρες που συμμετέχουν στην προαναφερόμενη Ομάδα, έχουν υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο Προγράμματα που αφορούν στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στην Ανώτερη Εκπαίδευση (Erasmus, KA3), τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί.

 Στα πλαίσια των συγκεκριμένων Προγραμμάτων πραγματοποιούνται οι ανωτέρω δράσεις και θα ακολουθήσουν δράσεις που αφορούν στην κινητικότητα προσωπικού από τις συμμετέχουσες χώρες για επιμόρφωση σε θέματα Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


432