Διαγωνισμός ανέκδοτου παιδικού θεάτρου ή συλλογής παραμυθιών από το Σύνδεσμο Παιδικού Βιβλίου


Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού - Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) προκηρύσσει τον καθιερωμένο ετήσιο διαγωνισμό του για ανέκδοτο λογοτεχνικό έργο παιδικής λογοτεχνίας, με αθλοθέτη το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, ο οποίος αφορά φέτος το Παιδικό Θέατρο ή την Συλλογή Παραμυθιών – Μικρών Ιστοριών. Θα δοθούν τιμητικά διπλώματα για πρώτο ή /και δεύτερο βραβείο ή/και έπαινοι. Θα δοθεί επίσης το ποσό των 600 ΕΥΡΩ για τo πρώτο ή/και το ποσό των 250 ΕΥΡΩ δεύτερο βραβείο.  Ο/η συγγραφέας του έργου που βραβεύεται με το πρώτο βραβείο μπορεί, εάν επιθυμεί, να παραδώσει το έργο στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, το οποίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την έκδοση και διάθεσή του.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.
 2. Το περιεχόμενο των έργων θα πρέπει να απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού σχολείου ή έφηβους, να διακρίνεται για τη λογοτεχνική του ποιότητα και να συμβάλλει στην αγωγή της αντίστοιχης ηλικίας.
 3. Η έκταση των έργων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 80 δακτυλογραφημένες σελίδες (με διάστημα 1,5 εκ.). Η γραμματοσειρά θα πρέπει να έχει μέγεθος 12 και να είναι TimesNewRoman.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς, ελληνικής καταγωγής, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Συγγραφείς που βραβεύτηκαν από τον ΚΣΠΝΒ σε προηγούμενους διαγωνισμούς έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον έχει παρέλθει τριετία από την προηγούμενη βράβευσή τους. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό ένα μόνο έργο.
 5. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, σελιδωμένα και δεμένα, με ψευδώνυμο και διακριτικό πολυψήφιο αριθμό, που αναγράφονται στο εξώφυλλο του έργου, όπου επίσης σημειώνονται  το είδος (παιδικό ή εφηβικό μυθιστόρημα).Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο  του συγγραφέα, ο τίτλος του έργου και ο διαγωνισμός για τον οποίο αποστέλλεται,  δίνονται επίσης δακτυλογραφημένα, ξεχωριστά σε κλειστό φάκελο, πάνω στον οποίο (εξωτερικά) είναι απαραίτητο να αναγράφονται ο τίτλος του έργου, το ψευδώνυμο του συγγραφέα, ο διακριτικός αριθμός. και ο διαγωνισμός για τον οποίο προορίζεται το έργο. Στο εξώφυλλο του μεγάλου φακέλου να αναγράφεται: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ/ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΣΠΝΒ (2014). Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του συγγραφέα (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο κτλ.) συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.
 6. Τα έργα θα πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, σε συστημένο φάκελο στη διεύθυνση : Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία, Κύπρος.
 7. 7.      Η κρίση των έργων γίνεται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΣΠΝΒ, σε συνεννόηση με το ΠΙΤΚ.
 8. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται : α) Να απονείμει βραβείο σε ένα ή δύο έργα, όχι όμως και σε περισσότερα, β) να απονείμει επαίνους, γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο.
 9. 9.      Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η Τετάρτη31η Δεκεμβρίου 2014.
 10. Έργα τα οποία δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους απορρίπτονται. 
 11. Αντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισμού με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες διατίθενται για κάθε ενδιαφερόμενο από τον ΚΣΠΝΒ (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, τηλ. 22-375919) ή το ΠΙΤΚ (Φανερωμένης 86-90, Λευκωσία, τηλ. 22-128157), όπως επίσης στην «Εκπαίδευση/Όροι Διαγωνισμών» από την ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου http://www.boccf.org/el-GR/education/-1/

και στην ιστοσελίδα του ΚΣΠΝΒ www.cybby.org.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η κρίση της Επιτροπής, με το σχετικό σκεπτικό για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, γνωστοποιείται στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την τελετή της απονομής των βραβείων. Στη συνάντηση αυτή, στην οποία παρευρίσκονται τρία τουλάχιστον από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, γίνεται η αποκάλυψη των ονομάτων των συγγραφέων στα έργα των οποίων δίνονται τα βραβεία. Τα έργα που υποβάλλονται στον διαγωνισμό  δεν επιστρέφονται (ανακυκλώνονται).

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


39