Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου


Για τη δημιουργία αφίσας με θέμα «Περιβάλλον και Υγεία»

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) και η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ) ως πρωτεργάτες στην Κύπρο στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των πολιτών, μέσω της παροχής εξειδικευμένων βιοϊατρικών υπηρεσιών, έχουν ως στόχο την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, μέσω των οποίων μεταφέρονται σημαντικά μηνύματα προς την κοινωνία. Με ευκαιρία την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, η οποία έχει ορισθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, η ΣΜΙΚ και το ΙΝΓΚ διοργανώνουν διαγωνισμό ετοιμασίας αφίσας (poster) με θέμα «Υγεία και Περιβάλλον». Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Ιωάννας Παναγιώτου.
Δικαίωμα Συμμετοχής:
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός προς όλους τους κάτοικους της Κύπρου, με ηλικία από 12 χρονών και άνω. Ο κάθε συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα κατάθεσης μιας μόνο αφίσας.
Αξιολόγηση και Βραβεία:
Η αξιολόγηση των υποβληθέντων αφισών θα πραγματοποιηθεί από μέλη της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainability Committee) του ΙΝΓΚ και της ΣΜΙΚ και άλλα άτομα με εξιδεικευμένες γνώσεις στην τέχνη, λαμβάνοντας υπόψη, ισόποσα, τα ακόλουθα κριτήρια: δημιουργικότητα, ιδέα, καινοτομία, περιεχόμενο. Οι υποβληθέντες αφίσες θα πρέπει να τηρούν όλες ανεξαιρέτως τις προδιαγραφές/οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω. Οι τρεις πρώτοι νικητές θα λάβουν ως βραβείο από ένα ποδήλατο, προσφορά της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Η εκδήλωση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μελλοντικά, στις εγκαταστάσεις της ΣΜΙΚ και του ΙΝΓΚ.
Καταληκτική ημερομηνία και διαδικασία υποβολής της αφίσας:
Οι αφίσες θα πρέπει να φτάσουν σε έντυπη μορφή στη γραμματεία της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 10πμ την Τετάρτη, 15/11/17. Επιπρόσθετα, ηλεκτρονικό αντίγραφο της αφίσας, σε μορφή PDF, θα πρέπει να έχει αποσταλεί και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΣΜΙΚ ([email protected]) μέχρι την ίδια ημερομηνία και ώρα.

Οδηγίες Δημιουργίας Αφίσας:
Κάθε αφίσα θα πρέπει να αναγράφει στο κάτω δεξιό μέρος της τα εξής στοιχεία του συμμετέχοντα: Ονοματεπώνυμο, Θεματική/ές στην/ις οποία/ες η αφίσα εντάσσεται.
Κάθε αφίσα θα πρέπει να αποτελείται τόσο από το δημιουργικό σε μέγεθος Α3 όσο και από το κείμενο που θα το συνοδεύει σε ξεχωριστό χαρτί μεγέθους Α4 και το οποίο θα επεξηγεί το δημιουργικό και επιπρόσθετα, θα αναγράφει τα εξής στοιχεία του συμμετέχοντα: Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Ηλικία, Χώρος Εργασίας ή/και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτά, Θεματική/ές περιοχή/ές στην/ις οποία/ες η αφίσα εντάσσεται. Το κείμενο (μη συμπεριλαμβανομένου των στοιχείων του συμμετέχοντα) δεν μπορεί να ξεπερνά τις 300 λέξεις.
Η αφίσα μπορεί να είναι αποτέλεσμα ψηφιακής εκτύπωσης (digital printing) σε μέγεθος Α3, σε χαρτί, μετά από χρήση οποιουδήποτε προγράμματος όπως το Adobe Photoshop, ή και να έχει ετοιμαστεί με το χέρι με χρήση παστέλ, χρώματα, μολύβι, νερομπογιά και λαδομπογιά ή και συνδυασμό αυτών, σε απευθείας χαρτί, σε μέγεθος Α3.
Παραδείγματα θεματικών περιοχών στις οποίες μπορεί να ενταχθεί η εργασία είναι τα ακόλουθα:
Απορρίμματα, Ερημοποίηση, Αστική Ανάπτυξη, Μέσα Μεταφοράς, Φτώχεια, Βιοποικιλότητα, Νερό, Δάσος, Παραγωγή και Κατανάλωση, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια, Αειφόρος Διαβίωση, Χώροι Εργασίας, Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις, Κράτος, Πολιτική, Εκπομπές Αερίων.
Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων και Ευθύνη:
Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται, ότι θα καταθέσουν πρωτότυπες αφίσες οι οποίες, αυτούσιες ή μέρος αυτών, δεν έχουν κατατεθεί σε οποιοδήποτε άλλο διαγωνισμό και ότι ούτε αποτελούν ιδιοκτησία άλλου. Αν αποδειχτεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ότι οποιαδήποτε αφίσα δεν τηρεί τα προαναφερθέντα, τότε η συγκεκριμένη αφίσα θα ακυρωθεί.
Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία του ΙΝΓΚ και της ΣΜΙΚ και ως εκ τούτου, όλες ή κάποιες από αυτές μπορεί να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα ή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΙΝΓΚ και της ΣΜΙΚ και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δημοσιοποίηση σε οποιαδήποτε άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης ή και διοργάνωση οποιασδήποτε άλλης εκδήλωσης, χωρίς οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης σε οποιονδήποτε.
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


187