Διακεκριμένο διεθνές βραβείο στον ερευνητή του Κοίος Πανεπ. Κύπρου Μ. Άσπρου


Ο Μάρκος Άσπρου, διδακτορικός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος», έχει λάβει ένα διακεκριμένο, διεθνές βραβείο που δίνεται ετησίως σε επιλεγμένο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών. Το βραβείο μεταπτυχιακής υποτροφίας παραχωρείται από τo Instrumentation and Measurement Society  (http://ieee-ims.org/) του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που βραβεύονται, επιλέγονται μέσα από μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διαδικασία με μεγάλο αριθμό αιτήσεων που υποβάλλονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη του ΙΕΕΕ, από όλο τον κόσμο. Φέτος έχουν επιλεγεί μόνο τρεις υπότροφοι, οι δύο εκ των οποίων προέρχονται από πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Το βραβείο έρχεται με τη μορφή χορηγίας, ύψους 15 χιλιάδων δολαρίων, με σκοπό να διεξαχθεί σημαντική έρευνα στον τομέα των οργάνων μέτρησης και των μετρήσεων. Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της ποιότητας και του επιπέδου της έρευνας που διεξάγεται από τον Μάρκο Άσπρου στο Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» και στο  Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στην πρόταση του, ο Μάρκος Άσπρου επικεντρώθηκε στη βελτιστοποίηση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της λειτουργίας τους μέσω καλύτερων συστημάτων παρακολούθησης. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω χορηγία θα υποστηρίξει την έρευνα για την ανάπτυξη μιας εύρωστης μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των λανθασμένων παραμέτρων των γραμμών μεταφοράς που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων των κέντρων ελέγχου των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Τα σφάλματα στις παραμέτρους των γραμμών μπορεί να οφείλονται σε μη ενημερωμένες βάσεις δεδομένων, ανακριβή δεδομένα, ή αλλαγές στις ιδιότητες των γραμμών μετά από επισκευές. Πρόκειται για ένα σημαντικό ερευνητικό τομέα με τη δυνατότητα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αποφεύγοντας τις περιττές βλάβες, και ενδεχομένως, τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

Αναμένεται ότι η αναγνώριση και εκτίμηση των λανθασμένων παραμέτρων των γραμμών θα έχει σημαντικά οφέλη που θα αφορούν την ακρίβεια πολλών εφαρμογών του κέντρου ελέγχου των συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος, όπως στην εκτίμηση της κατάστασης του συστήματος, στην αξιολόγηση της σταθερότητας της τάσης, στην ανάλυση ροής ισχύος, στην οικονομική κατανομή για την παραγωγή ενέργειας, και στην ανάλυση μεταβατικής ευστάθειας των συστημάτων. Με τη βελτίωση των πιο πάνω εφαρμογών, η αξιοπιστία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας θα ενισχυθεί και η διάδοση των σοβαρών σφαλμάτων στα συστήματα ηλεκτρικής ισχύος θα μειωθεί περαιτέρω. Ο αντίκτυπος της προτεινόμενης μεθόδου αναμένεται επίσης να φανεί μέσω της μείωσης του κόστους λειτουργιάς των εταιρειών παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Ο Μάρκος Άσπρου έλαβε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η έρευνα του εποπτεύεται από τον Δρ. Ηλία Κυριακίδη, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και μέλος του Ερευνητικού Κέντρου Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


84