Διάλεξη Αραβέλλας Ζαχαρίου στο Πολιτιστικό Τρ. Κύπρου: «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»


Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου εγκαινιάζει φέτος μια νέα σειρά σχετική με το περιβάλλον του νησιού, με τίτλο «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Οι διαλέξεις και οι εκδρομές θα παρουσιάσουν θέματα όπως η βιοποικιλότητα, οι υδροβιότοποι, η γαλάζια ανάπτυξη, τα πράσινα επαγγέλματα, ο πράσινος σχεδιασμός κτηρίων και οι κλιματικές αλλαγές. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών και η ευαισθητοποίησή τους στη διαχείριση των σχετικών ζητημάτων.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες της Κύπρου και να αντιληφθεί ότι η φύση του νησιού δεν αποτελεί μόνο παράγοντα αειφόρου ανάπτυξης, αλλά επίσης είναι στενά συνυφασμένη με την παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό.

Η πρώτη διάλεξη της σειράς έχει τίτλο: «Ζητήματα Αειφόρου Ανάπτυξης: Ο ρόλος και η ευθύνη των πολιτών στην αντιμετώπισή τους»

Θα παρουσιαστούν ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης, η διαχείριση των οποίων πέρα από την οικολογική τους διάσταση, είναι στενά συνυφασμένη με την κοινωνική, οικονομική και πολιτική αειφορία ενός τόπου και θα συζητηθεί ο ρόλος και η ευθύνη των πολιτών για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη βάση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015, 19:30

Αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Ομιλήτρια: Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

Συντονίστρια Μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

43