Διάλεξη Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών «Η μορφὴ του Γέρου του Μωριά στην Τέχνη»


Θα ακολουθήσει δεξίωση. Διάρκεια εκδήλωσης 60 λεπτά.

Πληροφορίες

Τηλ.: 22 432 578 – τηλεομ.: 22 343 439

Ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]

ιστοσελίδα: www.cypriotstudies.org
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter32