Διάλεξη: Τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας στην Κύπρο


Η διάλεξη που θα δώσει στο Σκαλί Αγλαντζιάς ο Δρ. Πάρις Φωκαΐδης, Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου στοχεύει στην καταγραφή και στην παρουσίαση μέσα από πρωτογενείς κυρίως πηγές των βασικότερων εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας στην Κύπρο στις αρχές του 20ου αιώνα. Συγκεκριμένα θα επιχειρηθεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του ενεργειακού ισοζυγίου της Κύπρου και των δεδομένων της εισόδου και αξιοποίησης νέων για την εποχή εκείνη μορφών ενέργειας. Αναφορά θα γίνει επίσης στην είσοδο και καθιέρωση νέων τεχνολογιών χερσαίων μεταφορών στην Κύπρο, και συγκεκριμένα του σιδηρόδρομου και του αυτοκινήτου. Τέλος θα επιχειρηθεί μια κριτική προσέγγιση σε σχέση με την μελέτη και ανάλυση των παραμέτρων αποδοχής και υιοθέτησης από την κυπριακή κοινωνία νέων εφαρμογών, με σκοπό τον προσδιορισμό των απαραίτητων συνθηκών για την επιτυχή καθιέρωση καινοτόμων εφαρμογών στην κοινωνία μας.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012, στις 7:15μ.μ. στο Σκαλί Αγλαντζιάς, στο πλαίσιο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Όλες οι διαλέξεις είναι ανοικτές για το κοινό και μεταδίδονται ηχογραφημένα σε μεταγενέστερο στάδιο από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου UCY Voice.




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter










121