Διεθνές Συμπόσιο Φαναριώτικα Στιχουργήματα στις 7 Ιουνίου στο Παγκύπριο


Τα φαναριώτικα στιχουργήματα, ποιήματα και αστικά τραγούδια που δημιουργήθηκαν κατά τον 18ο αιώνα στο φαναριώτικο περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών (δηλ. στη Βλαχία και στη Μολδαβία – περιοχές της σημερινής Ρουμανίας) αποτελούν ένα πολύ μεγάλο μέρος της νεοελληνικής λογοτεχνίας του 18ου και των πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα.Αν και στην εποχή τους ήταν εξαιρετικά δημοφιλή, τα φαναριώτικα στιχουργήματα ανήκουν σήμερα στα λιγότερο γνωστά κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, καθώς τα πολυάριθμα χειρόγραφα που τα παραδίδουν είναι όλα –πλην ενός- ανέκδοτα.

Τα φαναριώτικα στιχουργήματα παρουσιάζουν πολύπλευρο ενδιαφέρον. Καθώς πολλά από αυτά είναι έργα επώνυμων δημιουργών, τα στιχουργήματα σηματοδοτούν το πέρασμα από την ανώνυμη στην επώνυμη λογοτεχνική δημιουργία. Οι λογοτεχνικές καταβολές τους τεκμηριώνουν το άνοιγμα της ελληνικής προς άλλες, ευρωπαϊκές ή ανατολικές, λογοτεχνίες, ενώ η μουσική τους τεκμηριώνει τον ρόλο της βυζαντινής και της οθωμανικής μουσικής παράδοσης στην εξέλιξη του ελληνικού αστικού τραγουδιού. Τα κείμενα καταγράφουν τις κοινωνικές ανακατατάξεις, τους πολιτισμικούς προσανατολισμούς και τις ιδεολογικές μετατοπίσεις της ελληνικής κοινωνίας κατά την εποχή του νεοελληνικού Διαφωτισμού (1700-1821).

Η σημασία των φαναριώτικων και γενικότερα των αστικών στιχουργημάτων για τη μελέτη της νεοελληνικής (αλλά και της ρουμανικής και τουρκικής) λογοτεχνίας, όπως επίσης και για τη μελέτη της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αποτελούν ακόμα terra incognita για την έρευνα, οδήγησε στην ιδέα της διοργάνωσης του διεθνούς αυτού συνεδρίου. Η θεματική του συνεδρίου και η προέλευση των ομιλητών από διάφορα επιστημονικά πεδία (φιλολογία, ιστορία, μουσικολογία, ιστορία της τέχνης, γλωσσολογία) αντανακλούν το πολύπλευρο και διεπιστημονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα κείμενα.

Το Διεθνές Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί 

 

Οι εργασίες του συμποσίου θα είναι ανοικτές στο κοινό

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


94