Διεθνές Workshop Αρχιτεκτονικής Τοπίου διοργάνωσε το Πανεπ. Νεάπολις Συμμετείχαν 5 ευρ. πανεπιστήμια


Στις 26-29 Νοεμβρίου 2015 το  Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου διοργάνωσε  Διεθνές Workshop Αρχιτεκτονικής Τοπίου στο πλαίσιο του 5th LE-NOTRE PAFOS 2016 στο οποίο συμμετείχαν 5 Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Φοιτητές και καθηγητές των  Πανεπιστημίων Νεάπολις Πάφου,  Anhalt University of Applied Science in Bernburg, της Γερμανίας,  University College Ghent Faculty of Biosciences and Land scape Architecture του Βελγίου, Universite Ecole de la Natureetdu Paysage (ENP),  Blais της Γαλλίας και Vienna University of Technology, Faculty of Architecture and Planning της Αυστρίας μελέτησαν την περιοχή του Ακάμα για την δημιουργία αστροπάρκου καθώς και περιπατητικής διαδρομής που θα ξεκινάει από τους οικισμούς Πάνω και Κάτω Αρόδες έως το φαράγγι του Άβακα, θέμα του Διεθνούς Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του  LE-NOTRE PAFOS 2016.

Στο Workshop συμμετείχαν συνολικά 60 φοιτητές οι οποίοι πραγματοποίησαν επίσκεψη στο χώρο του Ακάμα και στη συνέχεια μελέτησαν την περιοχή για να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016,  ημερομηνία λήξης του Διεθνούς Διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτής της οργάνωσης, την Παρασκευή   27  Νοεµβρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου οι παρακάτω ανοικτές διαλέξεις για το κοινό:

•    Professor Richard STILES, President of LE:NOTRE Institute , Head of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Planning, Vienna University of Technology, Αυστρία με θέμα “The role of the LE:NOTRE in the development of the discipline of Landscape Architecture in Europe”

•Professor Harlind Libbrecht,  Board Member of LE:NOTRE,  Faculty of Biosciences and Landscape Architecture University College Ghent, Βέλγιο με θέμα “Teaching Step by Step the Development of a design project in studio work’

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Γιαννάκης Ομήρου χαιρέτησε τους συμμετέχοντες  στο Διεθνές Workshop το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015.

 Ο συντονισμός της εκδήλωσης έγινε από την Δρ. Τζούλια Τζώρτζη, Αν. Καθηγήτρια, Πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Board Member of LE:NOTRE Institute.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


63