Διεθνής διάκριση έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου


 Ως η καλύτερη ερευνητική μελέτη (Best Paper Award) βραβεύθηκε το ερευνητικό έργο που παρήχθη στο εργαστήριο SCRAT (Semantic and Cognitive Research, Adaptivity Technologies), υπό την εποπτεία του Καθηγητή Γιώργου Σαμάρα, του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η βράβευση έλαβε χώρα κατά το πρόσφατο διεθνές συνέδριο on Human Factors in Computing & Informatics (SouthCHI, Μάριπορ, Σλοβενία, Ιούλιος 2013), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τους παγκόσμιους οργανισμούς IEEE and ACM. Πρόκειται για σημαντική διάκριση του Eργαστηρίου και κατ’ επέκταση του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεδομένου ότι η εν λόγω ερευνητική μελέτη επελέγη για βράβευση και δημοσίευση ανάμεσα στις 169 υποβολές εργασιών από διεθνή και έγκριτα ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια .

Το βραβευμένο ερευνητικό άρθρο τιτλοφορείται «Προς μια Εξατομίκευση Μηχανισμών Ασφαλείας CAPTCHA στη Βάση των Ατομικών Διαφορών σε Γνωστική Επεξεργασία» (“TowardsthePersonalizationofCAPTCHAMechanismsbasedonIndividualDifferencesinCognitiveProcessing.”) CAPTCHAs χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως μηχανισμοί ασφαλείας για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου αποδεικτικού μοντέλου που να καταδεικνύει ότι «αυτό» που βρίσκεται σε μια διαδραστική σχέση με τον υπολογιστή είναι ανθρώπινο όν και όχι μια μηχανή.  Η βραβευμένη εργασία εξετάζει και αναλύει τη διασύνδεση ανάμεσα στα γνωστικά χαρακτηριστικά των χρηστών, και τις προκλήσεις των μηχανισμών CAPTCHA με όρους αποτελεσματικότητας και πληρότητας, και διερευνά πως η αξιοποίηση των CAPTCHA μηχανισμών μπορεί να υποστηριχθεί μέσω εξατομικευμένων τεχνικών που να βασίζονται στις ατομικές διαφορές γνωστικής επεξεργασίας δεδομένων.

Η εν λόγω ερευνητική εργασία αποτελεί μία διάσταση της διδακτορικής έρευνας του Μάριου  Μπέλκ (υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γιώργου Σαμάρα), μαζί με τη συλλογική συμβολή και προσπάθεια και των  ερευνητών:   Δρ. Παναγιώτη Γερμανάκου, Δρ. Χρήστου Φείδα και του Καθηγητή  Andreas Holzinger. Η ομάδα, χάρη στην εξωτερική χρηματοδότηση που έλαβε, μπόρεσε να εργαστεί απερίσπαστα για ένα  μεγάλο χρονικό διάστημα, πέραν των δύο χρόνων, για να επιτευχθούν οι ερευνητικοί στόχοι που οδήγησαν σε αυτή τη διεθνή διάκριση.

Τα Ερευνητικά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και κυπριακούς φορείς, ενισχύουν καταλυτικά την ποιοτική και αξιόλογη έρευνα και καινοτομία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τοποθετούν την Κύπρο ψηλά στο διεθνή χάρτη της επιστημονικής διάκρισης και αριστείας και καθιστούν εφικτή την απασχόληση νέων επιστημόνων. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα συνεχίσει την πολυδιάστατη προσφορά του στην καινοτόμο έρευνα, την απασχόληση νέων επιστημόνων και εν γένει στην κοινωνία.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


159