Διευκρινίσεις για την ύλη των Ελληνικών στις εξετάσεις για πλήρωση 28 μόνιμων θέσεων


Η Υπηρεσία Εξετάσεων, κατόπιν οδηγιών της Ειδικής Επιτροπής, διευκρινίζει τα ακόλουθα σε σχέση με την εξεταστέα ύλη των Ελληνικών για τις εξετάσεις που θα διεξαχθούν για την πλήρωση 28 κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργου Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού,των πιο πάνω θέσεων:

Η εξέταση των Ελληνικών, η οποία στόχο έχει να αξιολογήσει την κατανόηση - παραγωγή γραπτού λόγου και τη χρήση της γλώσσας, θα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση κενών από πολλαπλές επιλογές που θα δοθούν στους υποψηφίους ή άλλου είδους ερωτήσεις (π.χ. γραμματική, λεξιλόγιο, εντοπισμό λαθών κ.ά.) με επιλογές από συγκεκριμένο αριθμό απαντήσεων που θα υπάρχουν σε πίνακες οι οποίοι θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις ορθές απαντήσεις. Με βάση τις οδηγίες της Ειδικής Επιτροπής όλες οι ερωτήσεις θα είναι κλειστού τύπου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter20