Διευκρινίσεις Υπ. Παιδείας σχετικά με το Κονδύλι της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας για το 2017


Το ποσό που θα καταβληθεί το 2017 από την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα δεν πρόκειται να μειωθεί σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2016

Αναφορικά με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, που κάνουν λόγο για δήθεν πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) να μειώσει το κονδύλι της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας που αφορά στη φοιτητική χορηγία και τα φοιτητικά επιδόματα για το 2017, το ΥΠΠ διαβεβαιώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι το ποσό που θα καταβληθεί το 2017 από την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα δεν πρόκειται να μειωθεί σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2016 και ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις του.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις λανθασμένες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το ΥΠΠ ενημερώνει το κοινό για τα ακόλουθα:

-        Δεν μειώνεται το ποσό που παραχωρείται στους φοιτητές. Η μείωση του ποσού που αναγράφεται στον προϋπολογισμό για την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας του ΥΠΠ για διόρθωση των στρεβλώσεων που παρουσιάζονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, καθώς τα προϋπολογιζόμενα ποσά εδώ και πολλά χρόνια δεν αντικατόπτριζαν τις πραγματικές δαπάνες. Κατά συνέπεια, για αριθμό ετών, το κονδύλι που προϋπολογιζόταν για τη φοιτητική χορηγία ήταν πολύ μεγαλύτερο από τις πραγματικές δαπάνες, γεγονός που επιβάρυνε αδικαιολόγητα τον προϋπολογισμό του ΥΠΠ. Με τη ρύθμισηαυτή, το ΥΠΠ θα μπορέσει να υλοποιήσει τον στρατηγικό του σχεδιασμό, κατανέμοντας και επενδύοντας το σύνολο των πιστώσεων προς όφελος της Παιδείας του τόπου.  Επαναλαμβάνεται ότι η ρύθμιση αυτή, σε καμία περίπτωση, δεν θα επηρεάσει αρνητικά το πραγματικό ποσό της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας που θα διατεθεί στους φοιτητές το 2017. 

-        Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι η παραχώρηση των πραγματικών ποσών της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας, που αφορούν στις φοιτητικές χορηγίες και τα φοιτητικά επιδόματα, ρυθμίζεται από τον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015,και κατά συνέπεια ούτε το ΥΠΠ, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών έχει τη δυνατότητα μείωσής τους.  Ο εν λόγω Νόμος αποτελεί το επιστέγασμα της προσπάθειας του ΥΠΠ των τελευταίων δύο χρόνων για νοικοκύρεμα και εξορθολογισμό των σχετικών δαπανών, με στόχο να διασφαλίζεται η στήριξη των φοιτητών με χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο, μέσω της εισαγωγής αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου της διάθεσης των κρατικών πόρων.

-        Το ΥΠΠ ουδέποτε εξέφρασε πρόθεση για κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή που να αφορά στη μείωση της φοιτητικής χορηγίας κατά το 2017. Το ίδιο ισχύει και για τα φοιτητικά επιδόματα, για τα οποία ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ουδέποτε εισηγήθηκε μείωση του κονδυλίου τους, όπως ισχυρίζονται ορισμένα δημοσιεύματα. Αντίθετα, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ενεργώντας βάσει των εξουσιών που του παρέχει ο πιο πάνω Νόμος, πέτυχε για το 2016όχι μόνο τη διατήρηση του ύψους του κονδυλίου που είχε εγκριθεί το 2015 (3,75 εκατομμύρια ευρώ), αλλά και αύξηση του κονδυλίου τόσο για το 2016 όσο και για το 2017 στα 5 εκατομμύρια ευρώ (αύξηση ύψους 33%).

-        Επίσης, το ΥΠΠ πέτυχε τη διάθεση ενός επιπλέον εκατομμυρίου ευρώ για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων σε Κύπριους επαναπατρισθέντες που σπουδάζουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και σε Ελλαδίτες φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο.

-        Το ΥΠΠ, μένοντας προσηλωμένο στον βασικό του στόχο, που είναι η όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη στήριξη των φοιτητών μας, και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, θα ανακοινώσει σύντομα σειρά επιπρόσθετων μέτρων στήριξης των φοιτητών.

Για περαιτέρω ενημέρωση, συστήνεται στο ενδιαφερόμενο κοινό να επικοινωνεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠ, το οποίο θα συνεχίζει την προσπάθεια παροχής ποικιλόμορφης και στοχευμένης στήριξης στους φοιτητές μας, παράλληλα με την προσπάθεια εξορθολογισμού των κρατικών δαπανών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


498